Al Hol: Kyse TURVALLISUUDESTA Suomessa - EI lapsista SYYRIASSA! Kyse siis LAPSISTA Suomessa, ja heidän ÄIDEISTÄÄN!

Al Hol: Kyse EI ole LAPSISTA Syyriassa (n. 30) –  vaan LAPSISTA Suomessa (alle 18 v.= n. 1 milj.), ja heidän ÄIDEISTÄÄN!

PERUSTUSLAKI  turvaa LAPSILLE (ja Äideille, Suomessa) turvallisuuden (PeL 7 §):
”Jokaisella on oikeus … turvallisuuteen.”
Miten sisäministeri Ohisalo on aikonut turvata ko. TURVALLISUUDEN – koko kansalle?

Migri: moni irak-turvapaikan-hakija (2015) oli  sotilas-karkuri – upseeri /sotilas!  (Kts. IS 11.10.2019)

Poliisi ’LAITTOMISTA’:  Suomessa ainakin 3.000 maassa laittomasti olevaa! (Kaleva  17.5.2019)

Ylläri, Yle:llä:
"Suomella on selvä suunnitelma al-Holin leiriläisten kotiuttamiseksi"
             https://yle.fi/uutiset/3-11111766

Ihmisoikeudet: VIHA-puhe pois (Huom! huulilla valhe, jos sala-vihaa) – RAKKAUS-puhe (ja TOTUUS)  tilalle!
Al-Hol –lapset: "Totuutta salatuimpaan saakka"! (Ps.51:8)

Ministeri oltava rehellinen  (totuudessa pysyvä, vilpitön)
Perustuslaki, 5 luku: Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto
60 § Valtioneuvosto:...  Ministerin  oltava rehelliseksi  tunnettu ….

rehellinen (http://www.suomisanakirja.fi)
1. Totuudessa pysyvä, totuuden mukainen, vilpitön, suora,
(Esim.: Rehellinen vastaus. … Olla rehellinen puheissaan …. )
2. vilppiä tai vääryyttä harjoittamaton, lakia, sääntöjä yms. noudattava, luotettava, kunniallinen, rehti.

Huom!
Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi, 10.10.2019
Tuomas Pöystin,:  OKA:n Al Hol –ratkaisu:
Huom!
OKA:lle tehty lukuisia kanteluita, joissa
arvosteltiin muun muassa Suomen hallitusta ja pääministeri Antti Rinnettä, ulkoministeri Pekka Haavistoa ja sisäministeri Maria Ohisaloa sekä ulkoministeriötä siitä, että he
"EI-vät ole ryhtyneet Suomen lainsäädännön tai Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja
KONSULI-palvelu-LAIN vaatimiin toimenpiteisiin
suomalaisten kotiuttamiseksi Al Holin leiriltä Syyriasta."
ja jossa, toteamus:
"Oikeuskansleri Pöysti muistuttaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin."

Valtakunnassa kaikki on, kuitenkin, hyvin! Siksi,
Siunatuksi aluksi VIRSI, yhteislaulu: ’Maksettu on velkani mun’ … (kuitenkin,  Suomen velka on maksamatta)!
-----------------------------------------
Virsi 960; Maksettu on velkani mun
1. Maksettu on velkani mun. / Ylistys olkoon Ristiinnaulitun.
2. Henkesi on voimani mun. / Ylistys olkoon Ristiinnaulitun.
3. Luonasi on kotini mun. / Ylistys olkoon Ristiinnaulitun.
https://virsikirja.fi/virsi-960-maksettu-on-velkani-mun/

Kansalaisliike  on kiitollinen sekä (lailliselle) Esivallalle että TP:lle, mediaa  unohtamatta,  
kansalais-keskustelun käynnistämisestä viha-puheesta yleisesti ja Raamatusta erityisesti.
(6.12. -teema: tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu).

Viranomaisten taholta on todettu, että
”VIHAPUHE loukkaa perus- ja ihmisoikeuksia ja levittää vihan ilmapiiriä yhteiskuntaan” (HS 7.9.)

Selvä VIHA-PUHE on kitkettävä – ja aito TOTUUS- ja RAKKAUS-PUHE tilalle!

Valehtelu on viha-puhetta, sillä ”rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa”!
(Rakkaus) ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;  (1Kor.13:6)
”Joka sala-vihaa pitää, sen huulilla on valhe, …” (Sananlaskut 10:18)
(Whoever hides hatred has lying lips, … . , Proverbs 10:18, NKJV)
Jos sala-vihaa , niin huulilla valhe!
----------------------------------------------------------------
Määritelmät:
VALHE; 1. Vilpillisesti esitettävä totuuden-vastainen, perätön väittämä tai tieto.              
2. jostakin joka ei ole aitoa, todellista tai todellisuudessa olemassa olevaa.(Esim. Perustaa elämä valheelle.)
MIS-INFORMAATIO; tahallisesti tai tahattomasti levitetty väärä tai virheellinen informaatio
--------------------------------------

Suomessa on nyt lakko-levoton loppu-vuosi. Elintasoa ollaan leikkaamassa, ja kansa kärsimässä.
MIKSI?
------------------------------------
Venäjä, Venäjä, Venäjä: Suomen ulkopolitiikan kriittinen a) tekijä on RAUHA – ei lapset,  ja b) suunta ITÄ – ei Etelä!

Venäjä on nyt mahtitekijä Syyriassa, USA:n vaikutuksen vähetessä, ja Turkin pysyessä Venäjän valvonnassa!
Onko ulkom. Haavisto (tai TP) ollut neuvotteluissa esim. Al-Hol –asiassa  Venäjän kanssa?
Perinteisesti,
Venäjän läheisyys Suomelle – ja pitkä 1.300 km raja maamme kanssa – on ollut peruste erityis-suhteille maiden välille!
Suomen ulkopolitiikan kriittinen suunta on ITÄ – unohtamatta kuitenkaan Israelia Etelässä !

Hallitus-(epä)luottamus ja Al-Hol –(leiri)lapset: "Totuutta salatuimpaan saakka"! (Ps.51:8)

Rikottavat sopimukset  vs. Raamatun (ForEver) LIITOT   (covenant, KJV)  !

’Sopimukset on tehty rikottavaksi’, tavataan (politiikassa) sanoa.
Toisaalta,
Pyhän Raamatun Jumala on LIITTOJEN Jumala, EI (rikottavien) sopimusten!
Kts. esim. Jehovah-Shalom (Judges 6:24, KJV), The-LORD-Is-Peace (NKJV):
https://www.kingjamesbibleonline.org/Judges-6-24/

Pyhä Raamattu toteaa: Herra ei liittoansa riko:
”En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt.” (Ps.89:35)
Eikä Jumala liittoaan kadu!

Moni ihminen, sen sijaan, katuu sopimustaan – jopa sp-leikkausta:
kts. netissä YLE-juttu: MIEHEKSI ja takaisin … (… NAISEKSI)
       ’27-v. .. katuu-sukupuolensa-korjaamista-mieheksi …’
  ja kokee, että
           mielenterveysongelmia ei otettu huomioon ennen sp-korjaus-prosessin aloittamista.
Ensin,
          27-v. on korjasi sukupuolensa naisesta mieheksi.
Nyt,  
       hän on de-transitioitunut eli haluaa elää jälleen naisena.
----------------------------------

Vartijan,
joka näkee Herran antavan miekan tulla maan kimppuun,
tulisi puhaltaa pasuunaan ja varoittaa kansaa.
(vrt. Hes.33:1-3)

Minulle tuli tämä Herran sana:
”Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani,
on sinun varoitettava heitä minun puolestani.

Onko McCoy-Pelkosenniemellä  lääke Suomen nyky-kaaokseen?

McCoy-Pelkosenniemeltä,  jossa keskeinen Andy-patsas, löytyy lääke Suomen tämänhetkiseen kaaokseen:
’Armas Perksalon perintö’, pelkäämättömän Perksalon, komentajan,  ja rykmentin , verisen Talvisodan ihmeen todistajien,  muistomerkillä!
Joukko heikosti koulutettuja miehiä tarpoi joulukuussa 1939 vihollisen selustaan,  ja lopputulos yllätti jopa tappioon valmistautuneen komentajan.
Suomen rajan yli 30.11.1939 tulleet joukot, jotka olivat määrällisesti ja teknisesti ylivoimaiset,  
saatiin pysäytettyä ja perääntymään sekasortoisesti!
Suomalaisia auttoi (myös)  ihme.  Tulkinnan vahvisti myös Sallan kirkkoherra Yle-haastattelussa.
Pelkosenniemellä ko. ihmettä todistaa nyt muistomerkki, jossa on teksti: ”Tässä auttoi Herra”.
      (Kts. HS  30.11., Talvisota, Perksalo)

Rauhan-terveisin,  Esivaltaa Kunnioittaen, siunattua Itsenäisyys-päivää toivottaen!
-----------------------------------------------------------

Valhe ja pettäminen on (sielun)vihollisen tapa toimia - tuhota!

Itsenäisyys-Perjantain siunatuksi ajaksi (kipeän) AJANKOHTAISET, (kriisi)-rukous –aiheet:

Hallitus-kysymys, siis EPÄ-luottamus (PM Rinteen ero)
ja
ulkomin. Haavisto, Al-Hol –leirilapset ja UaVL/edustajat -informointi!

TP Niinistö HS:lle:
Poliittista päätöstä al-Holin palautuksista ei ole, tietoa valmistelusta on saatu.

UaVL:n  pj ed.  Niikko  on vaatinut ulkomin. Haavistolta selvitystä lehti-tietoihin 'Isis-lapsien palauttamisesta''.  
Niikon mukaan Haavisto oli jättänyt kertomatta ”operaatiosta” ulkoasianvaliokunnalle ja eduskunnalle. (HS 3.12.)

Jumalan armoa, johdatusta ja viisautta sekä "totuutta salatuimpaan saakka" (Ps.51:8):

VALTIO-JOHTO: erit. PM Rinne sekä ulkomin. Pekka Haavisto ja sisämin. Ohisalo! Ja TP Niinistö, tietty!
EDUSKUNTA: erit. UTVA ja UaVL sekä myös muut edustajat
VIRANOMAISET: ko. vastuu-virka-hlöt
KANSALAISET: oikeus TOTUUDEN-mukaiseen tiedotukseen (YLE/Media)
-------------------------------------
Näin itsenäisyys-päivän alla, kysymme myös

onko syksyn 2019 ylioppilaskokeen historia-
Tehtävä 9: Palestiinan ja Israelin kysymyksen lähdeaineisto (juutalaisten/Israelin historiasta)
mis-informaatiota, jopa tarkoitushakuisesti virheellistä,
Pro ns. 'palestiinalaiset' –puolueellista tietoa?
Huom!
      Palestiina EI ole VALTIO (toisin kuin ISRAEL; itsenäisyys 5/1948),

http://www.rukoussuoja.fi/?sid=12

Mustan-Perjantain siunatuksi aluksi oli Virsi 170!
LUTHER:
”Nyt valheen vallat on / jo saaneet tuomion. / Ne yksi sana kaataa.”
https://www.youtube.com/watch?v=t4x5zZ2NOkU

Tiede, Luther ja RAAMATTU todistavat, että IHMINEN on VALEHTELEVAINEN/erehtyväinen!

Piispa Huovinen, Katekismus ja Luther

Piispa Huovinen  ja Katekismus- ehdotus:  paluu perimmäisiin oppeihin;
siis Lutherin muotoiluihin, esim. sielunvihollinen on reilusti Perkele.  
Luther ja Perkele – Se vanha vainooja, Valehtelija

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jumala_ompi_linnamme

TIEDE:
Tieteellinen tutkimus osoitti, että ihminen (oli sitten pappi, poliitikko  tai muu) valehtelee – ihan luonnostaan!
(Kts. YLE TV1 Prisma: Tutkimuskohteena rehellisyys.
Pystyykö ihminen olemaan täysin rehellinen ja onko rehellisyys aina hyvä asia?)

Tiedemies Enqvist summaa välintilinpäätöksessä: ”Kaikki tekevät virheitä.” (HS 17.11.)

Tiede, määritelmänsä mukaan, on itseään korjaava, koska ihminen(hän) on erehtyväinen!

Oikeuspsykologi, joka on erikoistunut silminnäkijä-todistuksiin, todistajien kuulemiseen,
ja erityisesti lasten kertomusten luotettavuuden arvioimiseen,
toteaa, että todistajanlausunnot voivat olla hyvinkin epäluotettavia.
Muistikuvat voivat olla vääristyneitä - ne eivät ehkä ole kokonaan totta.
(kts. HS 31.10. 2019: Vääristyneet muistot)

PYHÄ RAAMATTU:
      Jumala ei valehtele - toisin kuin ihminen! (4Moos.23:19)
---------------------------------------------
PARANNUKSENTEKO: RUKOUS & PAASTO, erit.
SRK:n ja ESIVALLAN jumalisuuden puolesta,
valhetta ja pettämistä vastaan!


PARANNUKSENTEKO: RUKOUS & PAASTO, erit. SRK:n ja ESIVALLAN edestä ja POLITIIKAN takia!
Valhe ja pettäminen (sielun)vihollisen tapa toimia - tuhota!
---------------------------------------------------------
Ilmastomuutos ja viha-puhe puhuttavat Suomessa - mutta Kristus ja Mangsin näky Kristittyjen TIEstä EI - miksei?
----------------------------------------------
Nyt kriittinen aika
RUKOUS & PAASTOlle, erityisesti laillisen ESIVALLAN jumalisuuden edestä
ja jumalattoman etu-POLITIIKAN pysäyttämisen takia!

Pyhän RAAMATUN
kehotus parannuksen-tekoon – ensin SRK Suomessa, sitten esivalta ja maan muut valtarakenteet!
---------------------------------------
Koska IlmaPIIRIN-muutos Suomessa, erit. ESIVALLAN osalta, on muuttunut,
niin Valtakunnallinen kansalaisliike nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun eräänlaisen 'vainon' vasta-VOIMAKSI RAKKAUS-PUHEEN!

Pyhän RAAMATUN erityisen kehotuksen perusteella (esi)rukousten kohteeksi esivallasta edustajat, poliisit ja syyttäjät!

Nyt (11/19),
valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt aloitettavaksi
esitutkinnan kansanedustaja Päivi Räsäsen (KD) kirjoituksesta:

”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi
- Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen”, Luther-säätiö, 2004.

'Kaikki ravistellaan' tietää Pyhä RAAMATTU !
Ennen yhteiskunnan PERUSTUKSEN perkaamista
( = oikeusjärjestyksen oikeutus, viranomaisten toimivaltuudet yms.)
avataan aivoimeksi OIKEUS-politiikka, PUOLUE-politiikka,
TOTUUS-teoriat, TOTUUS-filosofiat, SETA-tiedotus kansalaisille ja harhaanjohtavasti 'tieteen nimissä' kansalaisille esitettävät teoriat tai olettamukset.
----------------------------------------------

Ilmastonmuutos-VALHE (1,5 °) paljastettuna – revealed!

ILMASTON-MUUTOS :  IPCC ja 1,5 asteen VALHE

Koska Suomessa nyt hoetaan  (kuin MANTRAA)  1,5 asteen VALHETTA/mis-informaatiota,
niin rehellinen tiede- ja (aito)kristitty yhteisö saattaa kansan arvioitavaksi
PYHÄN RAAMATUN askel-merkit
GLOBAALIIN ILMASTO-KRIISIIN,
(Ilm.6:1-4) :
         (Rev.6, KJV: white horse / red horse / black horse / pale horse )
1. Vaalean hevosen ratsastaja = VALHE-Gospel eli EKSYTYS  
2. Punaisen hevosen ratsastaja = sodat  
3. Mustan hevosen ratsastaja = nälänhätä (famine, pestilences)
4. Hallavan hevosen ratsastaja = Kuolema
See, e.g.:
Morris Cerullo PROPHECY Series: The Opening of the Seven Seals.
          The Seven Seals Revealed. MCWE 2012, p. 14-16.
Kts esim.:
Ilmestyskirja avautuu osa 4. Lähestyvä kavion kopse. Syyskuu 2019.
                   https://youtu.be/ZlN47Iepm9s
---------------------------------
PYHÄT (ja pysyvät) AKSIOOOMAT:
Pyhä RAAMATTU, Jumalan SANA, ...
SANA pysyy, on ikuinen:
  “For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.” (Psalm 119:89, KJV)
SANA, jopa Jeesus-nimen YLÄ-puolella:
“… for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.” (Psalm 138:2, KJV)
-----------------------------------
Pyhän RAAMATUN mukainen RAVISTELU, shaking: Shake the Earth (OT & NT):

“… for fear of the LORD, and for the glory of his majesty,
when he ariseth to shake terribly the earth.” (Isaiah 2:19, KJV)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+2%3A19-21&version=KJV
“… but now he hath promised, saying,
Yet once more I shake not the earth only, but also heaven.” (Hebr.12:26, KJV)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+12%3A26-27&version=KJV

Al-Hol, (Ilmastonmuutos) ja vihapuhe puhuttavat Suomessa - mutta missä Kristus?
-----------------------------------------------------
Nyt,  AJANKOHTAISIN, Kriisi-rukous –aihe:

Turkki-Syyria ja Al-Hol –leirin suomalaiset!

Jumalan johdatusta, viisautta ja malttia:


VALTIO-JOHTO/NEUVOSTO: erit. pääministeri Rinne sekä ulkomin. Pekka Haavisto ja sisämin. Ohisalo! Ja TP Niinistö, tietty!
EDUSKUNTA: UTVA
VIRANOMAISET: ko. vastuu-virka-hlöt
------------------------------------
Lääkärin diagnoosi ja lääke aikaan, Afrikasta:
REVELATIONS OF HEAVEN and hell, FULL MESSAGE ...  by Dr. Pastor Paul Enenche, Nigeria.

https://youtu.be/r6EqndYDcdU
------------------------------------
Mitä ’Astana-klaanista’ Pyhän Raamatun profetian näkökulmasta?

Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
4 And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws,
and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour,
even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:
5 Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:
6 Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: and many people with thee.
(Ezekiel 38:3-6)

NOTE: Togarmah – Turkey?

https://www.oxfordbiblechurch.co.uk/index.php/books/the-imminent-invasion-of-israel/544-appendix-8-who-are-the-house-of-togarmah
-----------------------------------------------
'Astanan klaani': RUS, Iran, TURKKI, Syyria - kohta I:n kupeessa - ja sitten mitä?
Profetiat toteutuvat!
Kts.
Syyria-neuvottelujen osapuolet saapuivat Kazakstaniin (9/2017)
Kazakstaniin kokoontuivat Syyria-neuvottelujen tärkeimmät kv-osapuolet.   …välittäjinä toimivat Venäjä, Turkki ja Iran.
http://www.ts.fi/uutiset/maailma/3653045/Syyrianeuvottelujen+osapuolet+saapuivat+Kazakstaniin
-----------------------------------------------------
Juuri jäi taakse:
Suuri Sovituspäivä – Day of ATONEMENT (Lev. 23:27) -  Yom Kippur  
Tue 8th October to Wed 9th October - 10th of Tishri 5780
-----------------------------------------------------

Ilmastonmuutos: lääke Greta Thunberg –huoleen: PARANNUKSEN-TEKO!

Kansalaisliike kantaa kortensa kekoon Maailman ilmastonmuutos  –keskusteluun. Ilmastoviikkohan  huipentui protesteihin! (HS 28.9.)
Ilmiömäisesti julkisuuteen  noussut Greta Thunberg, hänen ansioitaan väheksymättä,
ei kuitenkaan ole ’Maailman Pelastaja’  
vaan hätääntynyt ruotsalais-nuorukainen, jonka huolta voidaan (ja pitää) vähentää!
Vem skulle berättä till Greta om Frälsaren, så att hennes ångest skulle minska!
” … han i sanning är världens Frälsare.”            Evankelium enligt Johannes 4:42
Ilmastomarssi -nuorison juliste: ‘On vain Yksi Maa – B-suunnitelmaa ei ole" EI OLE (koko) TOTUUS:
” … och jag såg en ny himel och en ny jord.”          J’ Uppebarelse 21:1

Parannuksen-teko – niin papit  ja poliitikot, koko kansa  ja Gretakin Ruotsissa,
ynnä  ilmastopaneelin jäsenet, Ilmastopaneeli.fi :  https://www.ilmastopaneeli.fi/yhteystiedot/
joutuvat kasvotusten Pyhän RAAMATUN kanssa,
sillä  Maailman ’Pelastaja’, Maan päällä, sairaiden parantamisen ohella,  julisti:  

"Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." (Matt.4:17)

Vihapuhe, Yhdenvertaisuus ja (tosiasiallinen) Tasa-arvo

Pyhä Raamattu on ilmiselvästi  tasa-arvoisin ja yhdenvertaisin teos Maan päällä,
”sillä Jumala ei katso henkilöön”.  (Room.2:11)
Hänessä ei ole puolueellisuutta, no partiality, ASV.
Kristuksessa ”ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, jne” (Gal.3:28)
Lisäksi,
kukin 'henkilö tuomitaan (omien) tekojensa' mukaan:
”Minä näin suuren valkoisen valtaistuimen ja sillä istuvan. Hänen kasvojaan pakenivat taivas ja maa, eikä niille löytynyt sijaa.
Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin.
Avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.”  (Ilm. 20:11-12)

Mediassa oli Mielipide-kirjoitus: Mielipiteen ilmaisukin voi olla rikos. (HS 7.9.)
Valtionsyyttäjä  kirjoittaa mm.;
”VIHAPUHE loukkaa perus- ja ihmisoikeuksia ja levittää vihan ilmapiiriä yhteiskuntaan”, ja
”Ihmiset syntyvät tasavertaisina, ja ihmisarvo on loukkaamaton.”
Lähde: HS 7.9. 2019 Anu Mantila Mielipide/Vieraskynä: Mielipiteen ilmaisukin voi olla rikos.
      Sananvapaus on sovitettava yhteen muiden perusoikeuksien kanssa.
Kts.      
                  http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-2/
---------------------------------------------------------
Frank Mangsin (Närpiö 1897-1994 Ruotsi) profetia:

Kolme näkyä Suomen kristittyjen tiestä: NÄIN TIEN!

”… Näin, että tie alkoi ahtaasta portista ja tiesin sen päättyvän autuuden maailmassa. Mutta siitä en nähnyt mitään. Näin vain portin ja tien alun.
Tien keskellä kulki valojuova, joka näytti tulevan jostakin äärettömästä valonlähteestä. Tien molemmin puolin oli hiilenmustaa.
Tien reunustalla ei ollut ojaa eikä aitaa. Mutta raja muodostui siitä epäselvästä alueesta, jossa pimeys ja valo kohtasivat. Raja oli epämääräinen.

Näin ihmisiä kulkemassa tiellä. Sekä naisia että miehiä, nuoria ja vanhoja. He eivät kulkeneet ryhmissä. He eivät kulkeneet edes pareittain.
Kaikki kulkivat yksin. Ja se johtui siitä, että Herra, joka oli kutsunut heidät tielle, oli sanonut:
"Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani."  …
Nuo ihmiset oli puettu valkeisiin vaatteisiin. … siksi, että he vaelsivat keskellä tietä.
… Puhdistuminen Jeesuksen veressä oli jatkuva prosessi. …

Minun oli pakko kääntää katseeni tien alkuun ja ahtaaseen porttiin. Ja siellä näin seisomassa suuren joukon. He olivat pysähtyneet aivan portin eteen.
Ja merkillistä oli se, että monet heistä näyttivät olevan iloisia. He olivat iloisia siksi, että luulivat olevansa tiellä. Vaikka he eivät olleet koskaan menneet todellisen kääntymyksen ahtaan portin kautta.
Ehkä kauheinta oli se, että
heidän keskellään liikkui hahmoja papinpuvussa ja evankelistan varusteissa.
… näin oman kuvani varjon tuossa joukossa.
Sillä me olimme olleet epärehellisiä, …
Vaikka meidät on kutsuttu olemaan Jumalan Elämän eläviä jäseniä. Meistä on tullut uskonnollisia puhekoneita sen sijaan, että olisimme Elämän toimivia jäseniä.

Olemme taanneet ihmisille heidän iankaikkisuutensa siksi, että heidät on kerran kastettu.
Olemme taanneet, että etsivät sielut on syntyneet Hengestä, vaikka he ovat syntyneet vain ihmisen vaikutuksesta.
Olemme sanoneet, että he ovat Jumalan lapsia vain siitä syystä, että he ovat "kilttejä".
Meistä on tullut uskonnollisia puoskareita, jotka olemme etukäteen vakuuttaneet hengellisille etsijöille,
että he ovat syntyneet Jumalasta. Vaikka he ovat vasta heränneet.
Ja me olemme joskus juuri tämän kautta rikkoneet hengellisen syntymäprosessin.

Tämän tuloksena löytyy tänään joukoittain ihmisiä, jotka
luulevat olevansa matkalla taivaaseen, vaikkeivät he sitä olekaan.
Mutta Jeesus sanoi, että
niin tulisi olemaan tämän aikakauden ilta.

JATKUU … linkissä:

http://www.reijotelaranta.fi/reijon_blogi/frank_mangsin_profetia__kolme_nakya_suomen_kristittyjen_tiesta


HALLITUS-jäsenet, EU-edustajat ja kaikkein keskeisin - KRISTUS, Totuus!

VALTIONEUVOSTO: http://www.vn.fi/  Pääministeri: Antti Rinne (kesk.)  ja muut Hallituksen jäsenet

EDUSKUNTA : 200 Kansan-Edustajaa

EU-MEP 2019-2024:
Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa (KOK); Ville Niinistö ja Heidi Hautala(VIHR); Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri (SDP); Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen (PS); Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen (KESK); Silvia Modig (VAS) ja Nils Torvalds (RKP).
--------------------------------------------------------
N.Y.T.:
Vakaumuksen DEMARI - esimerkkinä koko maalle - ja EU:lle!
Katso tästä (Kristityille-ei-ylläri-tieto)
demari-Presidentti Mauno Koivistosta,
jonka mukana kulki sodassa Raamattu,
jonka sivuilla on runsaasti merkintöjä – mitä ne kertovat Koiviston vakaumuksesta?
LÄHDE: SUOMENKUVALEHTI.FI/KOTIMAA 2.6.2019
------------------------------
HERRAN Opetuslapset/Kristityt Suomessa:  
maa saa ’siunaus tai kirous’ –ratkaisuja jo päivien päästä!
Siksi,
valvo ja (esi)rukoile
ko. henkilöiden sydämen puolesta,
ja tehtävien ratkaisujen jumalisuuden mukaisuudesta:

- Hallitus-ohjelmasta puuttuu Kulmakivi, KRISTUS!
(LUOJA ensin, luodut vasta sen jälkeen)
- Kallio-perusta ainoa kestävä alusta, suo pettää, niin kuin luontokin tietää!
- Komissaari EU:hun kriteerit kestävällä menettelyllä – henkilöön katsomatta!
HUOM!
Yhden Puolueen pj:n (ennakko)päätös ko. henkilöstä (katsomatta itse henkilöön!)  
ei edusta parlamentaarista demokratiaa, ei kansan mielipidettä,
ei tasa-arvoa, eikä yhdenvertaisuutta.
(Mediassa ollut ’on ollut tapana – tai on sovittu’ –selitys on tietysti harhaanjohtoa.

https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sallistava-ja-osaava-suomi-sosiaalisesti-taloudellisesti-ja-ekologisesti-kestava-yhteiskunta

Pyhän Raamatun, Jumalan Sanan mukaan, aika on paha. Ja eksytystä esiintyy. Samoin valhetta.
Rakkaus Totuuteen suojelee, pelastaa!

Kaunis kakku päältä –sanonta jatkuu sisä-osan kritiikillä!
Tiedetään, todistettavasti, että
ilman Kristusta, koulutuskin jää vain kuoreksi – saati politiikka torsoksi!

Filosofien parhaatkin, e,g, Kreikan Herakleitos,
menee täysin ’metsään’, ilman Kristusta,
epä-viisailla pohdinnoillaan
(ELI suomeksi: EI-TOTTA !)
Mutta tiedehän on itseään korjaava, koska ihminen erehtyväinen!
Ja nöyrimmät filosofitkin,
jos (= IF) rakastavat totuutta enemmän kuin itseään,
(THEN) pääsevät jyvälle mistä kaikessa on kysymys!
- Kaikki virtaa, mikään ei ole pysyvää (= NO absolutes, ALL relative?)
Clearly WRONG!
- Et voi astua kahdesti samaan jokeen, uudet vedet siinä jo virtaavat.
- Ihminen on kaiken mitta (= Man is the measure of all ?)
Clearly WRONG!
Lähteet:
Cambridgen filosofi-prof., britti Derek Prince,
kts.
Herakleitos, Antichrist and End-Times
Derek Prince - Sons of Zion vs. Sons of Greece - HUMANISM Forerunner for...

https://youtu.be/ZWxkSppdHhc
ja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Herakleitos

Aito ja tosi TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS on vain KRISTUKSESSA!
Hänessä EI OLE puolueellisuutta -  no partiality, eikä mis-informaatiota.
----------------------------------------------------------------
Mis-informaatio (=  tahallisesti/tahattomasti levitetty väärä/virheellinen info)
----------------------------------------------------------------

Kansallinen HÄTÄTILA:
7 Rukous- ja Paasto-päivää; Eduskunta-VAALIT.
Totuus ei valhe!

Vaalipäivä – ja Valtakunnassa kaikki hyvin!
Maassa tosin on monta parannettavaa asiaa, ilman ilmastoakin?
---------------
Jännitetään esim. paljonko  ed. Tiilikainen saa Helsingistä ääniä,
tai ed. Juha Sipilä ’maantieyhteys’-Hailuodosta (siis Oulusta)?
https://yle.fi/uutiset/3-10705598

KIITOLLISIA saadaan olla Esivallan (viisaasta ja siunaavasta)  työstä mm.
rauhan yllä-pitämisessä; esim. maahanmuutto-, lakko-ongelmat!
Pörssit nousee ja (pian taas) laskee, mutta rakkaus ja lähimmäisestä välittäminen (aina) kantaa!
-----------------------------------