A.D.2019: SUOMI, älä missaa Jumalan vierailua maassa nyt! (Apostoli Kimuli @TKU,HKI,OULU)

AKUUTEIN, ennen VAALEJA:

’Kuu Kiurusta Kesään’ on LORU,  mutta SO-TE ei saa olla SATUA!
Eikä Syyrian ISIS-Sotilaat TARUA!
Siksi,
seuraavat vuodet
ovatko rauhallisia, jumalisia ja kunniallisia (1Tim.2),
riippuvat (KRISTI)-kansan rukouksista,
ja
juuri nyt, KÄRKI-kohteina:

1. Perustuslakivaliokunnan jäsenet,  ja erityisesti pj. Annika Lapintie!

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/perustuslakivaliokunta/sivut/default.aspx

2. Sosiaali- ja terveysvaliokunta, ja erityisesti pj. Krista Kiuru

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx

PeV antaa lausunnon TIEDUSTELU- ja SO-TE -lakien PeL-mukaisuudesta sekä suhteesta IO-sopimuksiin.
So-teV käsittelee ’historiallisen suurta’ SO-TE –uudistusta – mullistusta!

Terve Bisnes ja Sallittu Voiton-tavoittelu:

Ainoa VOITON-tavoittelu,
joka jees Kristitylle, on tietysti:
”suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa” (1Tim.6:6)
(godliness with contentment is great gain, KJV)
---------------------------------
Jesus: “Why did you seek Me?
Did you not know that I must be about My Father’s business?”
Luke 2:49 New King James Version (NKJV)
---------------------------------
Jumala TAI mammona!
…”Kukaan ei voi palvella kahta herraa” … (Matt.6:24)
Huom!
joko tai – EI sekä että!
----------------------------------------
Anti-Kristillinen Henki-Valta nyt EUROOPASSA!
ANTI = 1. vasta-,  2. sen sijaan
Suomessa,
sekä SRK että Esivalta,
vaarassa vaihtaa Jumalan sijaan Mammona!

----------------------------------------------

Suomen SO-TE -vuodet – kuka välittää, who cares?

Jos ’nyt’-SO-TE kaatuu,
niin Kuntaliiton asiantuntijan mukaan (HS 15.2.,A6):
”kaatumisesta ei synny mitään kaaosta - eivätkä palvelut kuihdu!”
Toisaalta,
jos lähtökohta on PM JS-Hallituksen (perustelematon)
hokema: ”SO-TE ratkaisee ongelmat”,
niin väitetysti (ja myös perustellusti):
'nyt’-SO-TE tuo tullessaan lukuisia ONGELMIA, mm.:
- PALO- ja PELASTUS  –ongelman (toimivuus)
- RAHOITUS –ongelman (Valtio; SÄÄSTÖ-leikkaukset)
- VEROTUS –ongelman (Maakunnat; EI VERO-tuloja & LISÄ-rahoitus)
- YHDENVERTAISUUS –ongelman (Suomi pitkä, Bisnes lyhyt)
- IT –ongelman (ATK-, APOTTI- ja TIETO –vaikeudet)
Siksi,
jos POLIITIKOT ’esteellisiä’ ’TOTUUDEN torviksi’
niin (puolueettoman) tosi-SRK:n on tuotava näkyviin
hyvän- (ja sielun-)vihollisen PÄÄ-STRATEGIAT:
- mis-informaatio
(=  tahallisesti/tahattomasti levitetty väärä/virheellinen info)
- varoitus-signaalien EI-huomioon-otto
- sielun/ruumiin-vihollisen ALI-arviointi (esim. MAMMONA; rakkaus-rahaan usein turmelee)
----------------------------------------------------------
Kaikki totuus on rinnakkaista, paralleelia.
Viite:  STRATEGIES of  Jesus. How to Defeat Satan. Elijah Institute, MCWE 2008.
             Four Mistakes to Avoid in our Battle against Satan, p. 17.
            (Israel won at Six-Day War in 1967 because of surprise attack,
              but almost lost at Yom Kippur War in 1973 because of  misinformation etc.)
Disclaimer-huomautus: edelleenkään ei olla ketään ihmistä vastaan vaan valtoja, henkivaltoja!
-------------------------------------------------
Nyt toteen-näytetty, että
sekä vanhus-hoidossa että lasten-hoidossa
(Firman Oy:n) MAMMONAN eli VOITON-tavoittelu on voittanut  moraalin!

PM JS myönsi YLE:ssä, että
hän on nyt (jälki-viisaana) muuttanut mieltään ns. hoitaja-mitoutus -luvusta (v. 2015 oli 0,4 ja nyt 0,7)!
JS:
”Olen itse muuttanut kantaa hoitajamitoutuksessa …” (kts. 11 min)

Eikö sama mielen-muutos ole jatkossa mahdollinen myös SO-TE -kokonaisuuden osalta?

Pääministeri Juha Sipilän Politiikantoimittajien yhdistyksen tentissä: Tulos vai ulos?

https://areena.yle.fi/1-50067450

Tutki totuutta (ettei harhaan-johtoa) asioissa:

1. KUNTIEN RAHOITUS-ASEMA:
SOTE-FAKTA:  Kunnat:  rahat alas (Ale jopa -50%)!
                HUOM!  Maakunnat: EI VEROTUS-oikeutta!
              Lisää yhtälöön:
Valtion KESTÄVYYS-VAJE: n. 10 mrd EUR
Välitön SÄÄSTÖ-TARVE :   n. 2-3 mrd EUR

2. VALINNAN-VAPAUS:
       (Onko harhaan-johtoa sanoa 'VALINNAN-VAPAUS',
      JOS Maakunnalla EI RAHAA toimiin, tai KELA yksin MÄÄRÄÄ ?)

Hallituksen ns. KELA-uudistuksen EVIDENSSI-jalanjälki nyt:

KELA-kansalaisella EI ole VALINNAN-VAPAUTTA (vain 1 nro),
ja KELA-TAKSI joko tulee n. 45 min aika-välillä
TAI EI TULE OLLENKAAN, vaikka menisit kirurgille!
Onko ko. kyydit lähellä heitteille-jättöä?

Voisiko sama toistua myös SO-TE –hoidoissa?

3. VOITTO vs. ARVOT
OyL 5§ Toiminnan tarkoitus: … tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei … toisin.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624

PM JS ’ARVOISTA’:
”Jos minä olisin Maakunnassa vastaamassa hoiva-palveluista ja niiden ostamisesta,
niin minä katsoisin ensin (Firma Oy:n) ARVOT.” (kts. 29 min)

Hallituksen ns. ARVOjen EVIDENSSI-jalanjälki nyt:
Todetut, todistetut MAMMONA-säästöt KELA-uudistuksessa siten,  että
sairaat/köyhät (osin): ilman LÄÄKKEITÄ, ilman RUOKAA!
Tämä on ARVO-VALINTA!

Todetut, todistetut MAMMONA-säästöt (kansalaisten) KELA-kuljetuksissa siten,
että sairaat/köyhät (osin): ei pääse hoitoon, lääkäriin tai sairaalaan!
Tämä on ARVO-VALINTA!

Voisiko sama toistua myös SO-TE –ARVOissa?
----------------------------------------------------------------
Vain yksi (1)  PM JS + Hallitus –väite:
SO-TE:ssa VALVONTA toimii ?

Kun pienessä (lähi)kunnassa, näköetäisyydellä, kaikella valtiovallan tuella,
EI ole voitu VALVOA vaikkapa pientä suomalaista vanhus-firmaa,
niin on naivia sanoa, että
(kauko)MAAKUNTA voisi valvoa yli-kansallisen konserni-firman paikallista yksikköä!

PM JS myönsi YLE:ssä, että
hän on nyt (jälki-viisaana) muuttanut mieltään ns. hoitaja-mitoutus -luvusta (v. 2015 oli 0,4 ja nyt 0,7)!
JS: ”Olen itse muuttanut kantaa hoitajamitoutuksessa …” (kts. 11 min)

Eikö sama mielen-muutos ole jatkossa mahdollinen myös SO-TE -kokonaisuuden osalta?

ti 12.2.2019. Pääministeri Juha Sipilän Politiikantoimittajien yhdistyksen tentissä: Tulos vai ulos? 1 h 8 min
https://areena.yle.fi/1-50067450#autoplay=true
Pääministeri Juha Sipilä on sanonut, että hän arvioi omaa työnjälkeään hallituksen johtajana asteikolla tulos vai ulos.
Politiikantoimittajat ry tenttaa Sipilää hallituskauden aikana tehdyistä ratkaisuista ja poliittisesta linjasta.

Ei taistelu (edes) ’ministereitä’ vastaan,
vaan (pimeyden) hallituksia vastaan, (henki)valtoja vastaan …  (vrt. Ef.6:12)

Jumalan Voittaisan SRK:n
Strategiset Rukous-kärjet, Kärki-hankkeet:
----------------------------------------------------
Totuus               vs. Valhe (tai Harhaan-johto)
Pyhyys               vs. Teko-pyhyys (Hypocrisy)
EI Rahan-himoa vs. Rahan-himo (love of money = root of all evil)
----------------------------------------------------------------
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan,
vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, …, pahuuden henkiolentoja vastaan … . (Ef.6:12, KR-38)


SO-TE -KRIISI-rukous-aihe

(SO-TE ratkaisee seuraavat vuodet – ovatko rauhallisia, jumalisia ja kunniallisia (1Tim.2):

Perustuslakivaliokunnan jäsenet,
erityisesti pj. Annika Lapintie.

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/perustuslakivaliokunta/sivut/default.aspx

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

----------------------------------------
A.D.2019 PYHÄN HENGEN AALTO:
ilman pyhitystä (holiness) ei kukaan ole näkevä Herraa!!

"Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä (pyhitystä) ei kukaan ole näkevä Herraa." (Heb.12:14)
(Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord. Hebrews12:14, NKJV)

President Trump and Jesus:
          Amazing Grace as the song says!
Trump: As Jesus promises in the Bible,
“Ask and you will receive, and your joy will be complete.”  
We are blessed to live in a land of faith where all things are possible.  Our only limits are those we place on ourselves.  So true.
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-2019-national-prayer-breakfast/

President Trump Delivers Remarks at the 2019 National Prayer Breakfast
The White House , Washington, D.C. Julkaistu 7.2.2019
https://www.youtube.com/watch?v=rX69AZgrulw



Vaikka pimeys tulossa Eurooppaan, niin Suomi valopilkkuna
               (kts. alla Michael Kimuli -sanoma)
--------------------------
A.D. 2019 Sanoma Suomelle:
--------------------------
Minä tulen pian. Syntiä paljon. Jumala haluaa armahtaa meitä.
Rukoile!
Pohjoiskalotin rukouskonferenssi 26.1.2019, Kolari. Lappalainen.
Kts. kohta 51 min.
http://www.tv7plus.fi/vod/player/66965/

Nyt on viimeinen aika, joten
aitoa SRK:aa kutsutaan tosi-parannuksen-tekoon – true repentance!
(kts. alla John Mulinde –todistus ja SRK:n synnit: mm. Jer.5:31 ja 1Kor.6:9-11)

Ei mitään uutta sateenkaaren alla:
kriisi-aaltojen ohessa yhteiskunnassa vaikuttaa myös Pyhän Hengen aallot!
Niinkuin Tosimies tietää,
Herra on näyttänyt etukäteen palvelijalleen  ko. aallot, jotta olisimme valmiit. (kts. Ams.3:7)
Vain mainiten, 5 Pyhän Hengen aaltoa:
tosi-pyhyys, ihmeet, tosi-yhteys, henkien erottaminen ja restoraatio,
sekä viisi kriisiä:
jatkuva-muutos-, perhe-hajoaminen-, SRK-, konfrontaatio- ja FINANSSI-.
------------

Aluksi, akuutti - acute:
--------------------------------------
In Finland, who cares?
If You care, pray for the CHURCH, believers!
No lie, no hypocrisy, no love of money!
see: John Mulinde's Testimony (20 min)
https://youtu.be/xmF1sCocxYU
John Mulinde koki dramaattisen Jumalan puhuttelun – NUHTELUN! (Room.1:28-32)

If You care,
            pray for SO-TE –care!

Eilisen akuutti:
Viite: Iltasanomat 28.1.2019
’Kohu-Esperi Care’n tj  tienannut miljoonia hoivayhtiön johdossa
(E. C. on  5. suurin hoiva- ja terveyspalvelu-yritys.
V. 2010-  tehnyt eniten SO-TEen kytkeytyviä yrityskauppoja, yht. 120.)
Yhteistyö-sopimuksia E.C. on solminut n. 200 kunnan kanssa
eli yli 50 % kunnista on  ulkoistanut palveluitaan Esperi Carelle.
PS.
YRITYS SALATA?
Älä puhu medialle tai usutamme poliisin perääsi –jutussa paljastuu,  että (4/17 SK-jutun jälkeen)
Hoivayhtiö Esperi Care oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön siitä, että onko yhtiön työntekijä syyllistynyt salassapito-RIKOKSEEN tai yritys-SALAISUUDEN rikkomiseen.
Viite: Blogi 18.4.2017 by SALLA VUORIKOSKI

Haluatko Miljonääriksi, LähiHoitaja (LH) ?

"Valtaosa meidän yrityskauppa-miljonääreistämme on naisia.
Kuka olisi arvannut …, että hoiva-alalla lähihoitajasta voi tulla miljonääri",
E.C.:n tj kommentoi Kauppalehdelle.
Viite: Taloussanomat 28.1.2019
-------------------------------------------------------------

"Suomella on rooli Jumalan lunastus-päämäärässä - Jumalan kutsu."

Rukous-vuorella, Ugandassa, rukouksen-Henki näytti, että
pimeys oli tulossa Eurooppaan.
Jumala näytti joitakin maita, jotka valopilkkuja, esim. Suomi:
Apostle Kimuli:
“FINLAND has a role to play in the redemptive purpose of God.
I have visited in Parliament many times and prayed – and then I knew that
there must be a call of God on this land,
and Finland is one of the countries (only one in Europe?) that has a Parliament with a Prayer-Room,
and that is a powerful testimony!”
HELSINKI 11.1.2019,  KUNINKAAN ILTA, Vuosaaren kirkko
Kts.kohta 21 min
https://youtu.be/k--F57isUZc

--------------------------------
Bro. Kimuli on Bro. John Mulinde'n opetuslapsi (disciple).
Ennenkuin
HERRA antoi John’ille strategian (‘build me a net of prayer’), jolla
(kristi)kansakunta valmistetaan herätykselle (1Mos.12-13, alttarit),
niin
John Mulinde koki dramaattisen Jumalan puhuttelun – NUHTELUN!
John Mulinde's Testimony (Short, 20 min): kts. (Room.1:28-32)
Note:  (Room.1:28-32)
Room.1:28, KR-38:
”heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia….”
Room.1:29-32, NIV:
"They have become filled with every kind of
wickedness, evil, greed and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit and malice.
They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant and boastful; they invent ways of doing evil;
they disobey their parents; they have no understanding, no fidelity, no love, no mercy.
Although they know God’s righteous decree that those who do such things deserve death,
they not only continue to do these very things
but also approve of those who practice them.

https://youtu.be/xmF1sCocxYU

A Call To Repentance Through John Mulinde's Testimony, (Full 1h). Jesus Is Coming ...

https://youtu.be/it5jcFWc1P8

Jeremiah 6:14-15, NIV
They dress the wound of my people as though it were not serious.
‘Peace, peace,’ they say, when there is no peace.
Are they ashamed of their detestable conduct?
    No, they have no shame at all; they do not even know how to blush.
So they will fall among the fallen; they will be brought down when I punish them,”
says the LORD.
http://www.rukoilevaisuus.com/vt/Jer.6.php

John Mulinde –todistus ja SRK:n synnit: kts. (Jer.5:31) ja (1Kor.6:9-11)

Prophetat opettavat valhetta, papit ovat herrat virassansa,
ja minun kansani tahtoo sitä mielellänsä.

Mitä te teette, kun tästä tulee loppu?

Näin kysyy Jeremia (Jer.5:31)!
http://www.rukoilevaisuus.com/vt/Jer.5.php

Ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perimän?
Älkäät eksykö;
ei huorintekiäin, eikä epäjumalten palvelijain, eikä salavuoteisten, eikä pehmiäin, eikä miesten kanssa makaajain,
Eikä varasten, eikä ahnetten, eikä juomarien, eikä pilkkaajain eikä raateliain pidä Jumalan valtakuntaa perimän.
Ja senkaltaiset te muutamat olitte;
http://www.rukoilevaisuus.com/ut/1Kor.6.php

HUOM!
Muistissa on 2000-luvun alun (liian) 'vapaiden-srk:ien' NÄKY-konferenssit (mm. Koivisto puhujana), vanhassa Jäähallissa,
jossa Rukoussuojan kirjapöytään oli teipattuna ko. Jeremian kysymys:
Mitä te teette, kun tästä tulee loppu?

Jo ’Nokia’-Koivisto julisti 2000-luvulla Tampereella SRK:n tilasta - Jesaja 1:n sanoin!

SRK:aa kutsutaan Parannuksen-tekoon (Jesaja 1:2-6)

”Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä.
Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, …!
He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois. …” (Jesaja 1:2-4)

https://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=pikahaku&hakuehto=jes+1
vrt.
Judah Called to Repentance (Isaiah 1:2-6)
The Wickedness of Judah
“The ox knows its owner And the donkey its master’s crib; But Israel does not know, My people do not consider.”
Alas, sinful nation,…  (Isaiah 1:2-6)

HERRA puhui  Bro. Mulindelle SRK:n tilasta:
“I tell you about My CHURCH, …
My People has decided to go back live their human life. …”
-------------------------------------

2019 RUKOUS SUOMI-KANSAKUNNAN PUOLESTA –konferenssit:

SUOMI – siis Sinä, älä missaa Jumalan vierailua täällä nyt!

PORTIT - vahdi portteja!

TURKU 8.1.2019

http://www.turunhelluntaisrk.fi/sivusto/puheet/michael-kimuli/2019-01-08-183000/rukouskonferenssi

Kuuntele, mitä veli Kimuli kertoi Saksan matkalta, kun Pyhä Henki,
Häntä kirkkoon huudettaessa (laulettaessa), laittoi luterilaisen papin ns. uuteen uskoon!

HELSINKI pe 11.1.2019,  KUNINKAAN ILTA, Vuosaaren kirkko

https://youtu.be/k--F57isUZc

Apostoli Kimuli on Ugandan lahja Suomelle ja Euroopalle.
Bro. Michael on saanut ilmestystä kodin/kaupungin/maan PORTTIEN tärkeydestä

– kriittisiä paikkoja: määrittää, millaista elämää sallitaan!

HELSINKI (su 13.1.2019) Lähetys-J-palvelus, SAALEM

https://www.uskotv.fi/saarnat/lahetysjumalanpalvelus-god-can-change-the-unchanchable/

Mistä tässä kaikessa on kysymys?
No,  tästä:  
Rhema & Logos ja Praise & Worship – must, tarve!
Kuuntele Kimulia:
22.9.2013 siis -13 -  kolmas 3. ALIN, kok.aika. 1.01, 38
http://www.turunhelluntaisrk.fi/sivusto/puhujat/michael-kimuli

1. Praise & Worship  (ylistys & palvonta)
Aito ylistys, jota seuraa Jumalan Hengen hyväksymä palvonta
       (LORD, accept our worship)
                         https://bible.knowing-jesus.com/topics/Acceptance,-Of-Worship
2. Rhema & Logos –words (sanat)
Kun (tai jos) Jumalan Henki puhuu Rhema-sanan, niin
ko. puhuttu Sana vahvistetaan Logos-Kirjoituksia (Raamattu) vasten.
(Eli
”kun te pysytte Minussa ja Minun Sanani pysyy teissä” –juttu!)
----------------------------------------------------

Michael Kimuli, Turku 24.9.2013 klo 19
rukouskonferenssi, 4. kokous.

https://youtu.be/O2GL4uA3dfo

Michael Kimuli, Turku 22.9.2013 klo 18
rukouskonferenssi, 2. kokous.

https://youtu.be/dpZcmwp_nBw

---------------------------------------------
Itsenäinen Suomi, 1917 ja 1918 Vallankaappaus ja/tai ?-sota!
Tänään,
6. joulukuuta A.D. 2018,
YLE aloitti itsenäisyys-päivän aamun,
esittämällä (YLE TV1 klo 9.05)

Julma maa - dokumentti 1918 sisällissodasta

https://areena.yle.fi/1-4460977#autoplay=true

Tuore dokumentti "Julma maa" kuvaa väkivallan kierrettä, johon Suomi ajautui vuonna 1918. Sisällissodassa pelko ja vihapuhe saivat suomalaiset surmaamaan toisiaan. Dokumentissa sodan julmuus avautuu mm. päiväkirjojen ja harvinaisten valokuvien kertomana. Ohjaus Esko Varho, Ylen Ajankohtaistoimitus.

Eduskunnalta, YLE:n ohjaimissa,
voidaan PERUSTELLUSTI kysyä ko. ohjelman ko. esitys-ajasta:
MIKSI?
---------------------
Huomaa myös:

1918 - mitä tapahtui todella?

https://areena.yle.fi/1-4346547

Väinö Linnan Täällä pohjantähden alla on tärkeä teos ja aikanaan oikaisi väärän kuvan, joka oli syntynyt ns. valkoisen Suomen tulkinnasta Suomen sisällissodasta ja sen syistä, kertovat Lasse Lehtinen ja Risto Volanen kirjassaan 1918 - Kuinka vallankumous levisi Suomeen.
"Suomen kansa uskoo lukemaansa, silloinkin kun kyseessä on fiktio", Lehtinen sanoo.
Sodat ja vallankumoukset ovat aina saaneet alkunsa suotuisissa oloissa voimakkaiden tai heikkojen johtajien päätöksin. Suomessakin kapinan syttyminen edellytti maailmansodan lopun olosuhteita, Venäjän vallankumouksellisten yllytystä ja oppineita harhaanjohtajia.
"Vallankumoukset ovat aina olleet oppineiden poikien puuhastelua, Suomessakin, sorretusta työväenluokasta ja torppareista huolimatta."
Kirja:
Lasse Lehtinen, Risto Volanen: 1918 - Kuinka vallankumous levisi Suomeen

https://otava.fi/kirjat/9789511326007/

-------------------------------
Katso ERIYISESTI:

'Toukokuun Totuus'- vuodesta 1918: PETTÄMINEN ja VALHE!

Joko 100 vuoden jälkeen kestetään kuulla Totuus vuodesta 1918?
PETTÄMINEN ja VALHE!

(Sielun)-VIHOLLINEN ennen kaikkea PETTÄÄ ja VALEHTELEE!
Huom!
Pyhä Raamattu, Jumalan Sana, joka Totuus, tietää,
että sota/taistelu EI ole LIHAA EIKÄ VERTA vastaan – vaan henkivaltoja vastaan!

Huom.1!
Maailmansota-tila (WWI) ja
1917-18 Saksan ja Venäjän (Brest-Litovskin) rauhan-neuvottelut  (sopimus 3.3.1918)

Ko. sopimuksessa  bolsevikit  sitoutuivat  poistamaan  viipymättä Suomessa vielä olleet 35000 sotilastaan. (Meinander, s.200)

Venäjällä, 7. marraskuuta 1917 alkaneen bolševikki-vallankaappauksen (11/1917) johdosta,
vallan kaapannut kansankomissaarien neuvosto alkoi etsiä mahdollisuuksia rauhaan Saksan ja Itävalta-Unkarin kanssa julistettuaan 8.11.1917 dekreetit rauhasta ja maasta.
Alustava aselepo Neuvosto-Venäjän ja Saksan välillä oli alkanut 5. joulukuuta 1917 ja varsinainen aseleposopimus solmittiin 16.12. saksalaisten itärintaman esikunnassa Brest-Litovskissa. Rauhanneuvottelut alkoivat 22.12.1917.

Suomessa Brest-Litovskin rauhan seurauksena Saksan strateginen asema Itämerellä vahvistui niin paljon,
että Svinhufvudin itsenäisyys-senaatti tukeutui Saksaan, eikä
maassa vallan kaapannut kansanvaltuuskunta voinut enää luottaa saavansa merkittävää tukea bolševikeilta vallankumous-yrityksen loppuun viemiseksi.
Kansanvaltuuskunnan johdossa Oskari Tokoi alkoi 3/1918 lähentyä ympärysvaltoja päätyen lopulta Muurmannin legioonan johtoon.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Brest-Litovskin_rauha

Huom.2!
Yliopisto-älykkö ja ’vallankumous-demagogi’
Otto Wille Kuusisen osuus:

Suomen sisällissodassa 1918 Otto Wille Kuusinen …
Puoluetoimikunnassa 25. tammikuuta 1918,
Otto Wille Kuusinen äänesti kumouksen aloittamisen puolesta.
Ja Helmikuussa (2/1918) ilmestyi Kuusisen pääosin laatima punaisen Suomen perustuslaki-ehdotus.
(Huom!
Siis uusi, punainen PeL -EHDOTUS!).

Huomaa erityisesti:
Sodan käännyttyä tappiolliseksi Kuusinen pakeni tuhansien muiden mukana neuvosto-Venäjälle.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Otto_Wille_Kuusinen

Itsenäistyneen Suomen (1917)  vuoden 1918 puolustus-sota

100 vuotta sitten, toukokuun 16. päivänä, Mannerheim, ”lavastaja Jumalan armosta” ratsasti juhlivaan Helsinkiin.
(kts. Suomen historia: Jutikkala – Pirinen, 1973. s. 288)
Voitonparaatissa haluttiin valkoisten  saksalais-ihailu  kääntää kohti omaa sotaväkeä. …

Kansanvaltuuskunta ja punaisten muut johtajat  pääsivät pakenemaan Venäjälle.

Kansanvaltuuskunnan  hallinto-organisaatio, yksityiskohtia myöten, lainattiin Venäjältä.

Stalin (Suomessa) oli kehottanut Suomen työväkeä kaappaamaan vallan

Kapina alkoi Helsingissä.
(Vuoden 1905) Yleislakon jälkeen, sos.dem. puoluekokouksessa, jossa
itse Stalin oli vieraillut ja kehottanut Suomen työväkeä kaappaamaan vallan käsiinsä,
oli demokraattinen (ei siis vallankumous) suunta vielä saavuttanut voiton.
Mutta 1/1918
puoluehallituksen vähemmistö – saatuaan kehotuksen neuvostohallituksen ulkoasian-komissaari Trotskilta -
kaappasi punakaartin avulla vallan,
ensin sos.dem puolueessa ja puolue sitten vallan koko maassa.

Valtaa käyttämään punaiset asettivat Kansanvaltuuskunnan, jonka pj oli K. Manner, ja jäsenistä (myöhemmin) tunnetuin Otto Ville (tai Wille) Kuusinen.
Motto epäilijöille: ”Nyt ei kysytä, nyt käsketään.”

Venäjän vallankumous oli  Suomen sisällissodan välttämätön edellytys.
(Lähde: . Suomen historia: Jutikkala – Pirinen, 1973)

1/1918
Puna-Lyhty-Vallankumous (Helsingin Työväentalo, Hakaniemi)   - ja  yöllä Aseet Viaporista (Suomenlinna)
Vallankumous alkaa
26.1. Vallankumouksen alkamisen merkiksi punainen lyhty nostettiin Helsingin työväentalon torniin klo 23.
Huomaa erityisesti:
Punaiset lähtivät hakemaan aseita Viaporissa olevilta venäläisiltä.

http://www15.uta.fi/yky/arkisto/suomi80/v18v5.htm

4/1918
Valkoiset ryntäävät Tampereelle
Saksalaisten maihinnousu (Hanko)  ja sitten Helsinkiin

3. 4. Rüdiger von der Goltzin johtama 9500 miehen vahvuinen Itämeren-divisioona nousi maihin Hangossa.
Saksalaisten alkuperäinen tavoite oli:
ottaa Riihimäki haltuunsa ja siten estää pako Venäjälle ja lisävoimien tuonti,
mutta tilanteen edullisuus muutti suunnitelmia:
tavoitteeksi otettiin ensin Helsinki.
Siten,
saatiin pääkaupunki punaisilta sekä
saattaa ahtaalle kansanvaltuuskunta ja Helsingin satamassa ollut punalaivasto.

3. 4. Englantilaiset upottivat neljä (4) sukellusvenettään Helsingin edustalle, jottei ne joutuisi saksalaisille

Kansanvaltuuskunta hajoamistilassa
4. 4. Saksalaisten maihinnousun ja
Tampereen nähtävissä olevan tappion (Tampereen valtaus) pelästyttämä
kansanvaltuuskunta aloitti evakuointisuunnitelman laatimisen.
Tarkoituksena oli siirtyä Viipuriin.
Huomaa erityisesti:
Osa kansanvaltuuskunnasta oli jo paennut Venäjälle

http://www15.uta.fi/yky/arkisto/suomi80/v18v14.htm

-----------------------------------------------
As Amerikassa, so Suomessa: Raamatun Jumala kuulee nöyrän kansan rukoukset. (Samoin vilpittömien pappien – Trumpin takana  tai ei)

As Amerikassa, so Suomessa -Thy (not Trump’s) will :
Raamatun Jumala kuulee nöyrän (= kuuliaisen - ei kynnysmaton) kansan rukoukset.
Samoin vilpittömien pappien – olivatpa he Trumpin selän takana tai ei!

Perus-rukoushan oli (ja on):
Thy (not Trump’s) will be done,
on earth as it is in haven.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lord%27s_Prayer

Toisin kuin The Washington Post kiteytti:
”Sinisen aallon sijasta tuli punainen palomuuri,…”
kyse EI OLLUT Trumpista.
(luit oikein, Trump ei ole ns. maailman napa)
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005889901.html

Tämä on kansanäänestys Hänestä – ei hänestä!
Hän, HERRA Sebaot, oli se, joka veti 40 milj. ihmistä [etukäteen] uurnille:
ehkä sekä Trumpin rakastajia että vihaajia, mutta kuitenkin totuuden puolustajia!
----------------------------------------------------------------
Anti-kristus, Amerikassa(kin), ei puhu totta - vaan valehtelee,
ja taas
Kristus, Suomessa(kin), puhuu totta – eikä valehtele!
http://www.luterilainen.net/antikristus/
Antikristuksen henki vaikuttaa jo nyt. ... Apostoli Paavalin opetus 2:ssa Tessalonikalaiskirjeessä on Raamatun viimeisen kirjan opetuksen ...
----------------------------------------------------------------
Niin simppeliä, että lapsikin (saati insinööri) sen ymmärtää.
Eikä tarvita edes äly-kaiutinta sen toitottamiseen.
https://yle.fi/uutiset/3-10490314

--------------------------------
TIEDONANTO Hallitukselle: "Hallituksen tärkein tehtävä on kansallisen eheyden ja vakauden turvaaminen." (PM JS, Nivala)
Huom!
”Rikkaus ei vihan päivänä auta …”  
(Snl.11:4)
(Riches profit not in the day of wrath.., Prov., KJV)
http://raamattu.fi/1992/Sananl.11.html
---------------------------------

Hallituksen tärkein tehtävä on kansallisen eheyden ja vakauden turvaaminen

PM Sipilä: ”Kallion perintö velvoittaa meitä päättäjiä.
Hallituksen tärkein tehtävä on kansallisen eheyden ja vakauden turvaaminen.
Nyt vuonna 2018 voi sanoa: meidän on rakennettava sellaista Suomea, jonka jokainen täällä asuva ja elävä tuntee aidosti isänmaakseen.”

Ja VAKAVA PYYNTÖ, kunnioittaen, PM Sipilälle,
eheytys-politiikan ohjelmajulistajalle:
luvun 75 edelle 5.5.1918 (vrt. Kyösti Kallio, Nivalan kirkko)

https://demokraatti.fi/juha-sipila-kyosti-kallion-sovintopuhe-on-itsenaisen-suomen-merkittavin-valtiollinen-puhe-nama-sanat-ovat-jaaneet-historiaan/
Kallio: "meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä."

Hiljan, YLE uutisoi Eduskuntaa koskettavan ja pappeihin liittyvän jutun:
’Kun kansanedustaja … tuli kaapista, hän sai palauteryöpyn – mutta aivan erityisesti mieleen jäi tulevan papin rohkaiseva viesti’
https://yle.fi/uutiset/3-10461179

TOTUUS TEKEE VAPAAKSI  – if, then -totuus
Ko. jutussa - pappien ohella - on varsin yleinen ja tunnettu Raamatun-jakeen kohta:
”totuus tekee vapaaksi”!

Koska Perkelekin käyttää Raamatun-kohtia harhaan-johtavasti, niin ’jutun juoni’ selviää paremmin kokonaisuudesta;
Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen:
"Jos (if) te pysytte minun sanassani, niin (then) te totisesti olette minun opetuslapsiani;
ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".(Joh.8:32, KR-92)

Eli
ko. papeille ilta-palaksi suositellaan Roomalaiskirjettä, Room.1:
http://raamattu.fi/1992/Room.1.html
ja
Aamosta aamu-palaksi, Hoosean ’mercyllä’ maustettuna:
Hoosea osaa nimetä (myös nyky-) ajan syylliset yhteiskunnan tilaan:
uskottomat PAPIT, väärät PROFEETAT, PÄÄMIEHET ja (köyhien) tilanteesta HYÖTYJÄT.

Aamos: yhteiskunnan EPÄ-oikeudenmukaisuus, johtuu SYNNEISTÄ,
erityisesti:
- RAHA oli etusijalla
- KÖYHIÄ riistettiin
- OIKEUTTA vääristettiin
- MORAALI höltynyt.

Kansat (ja ihmiset) joutuvat tilille ja tuomiolle teoistaan!
http://raamattu.fi/1992/Aam.6.html




----------------------------------
Viime aika; Jumala ja mammona: JOKO TAI – ei sekä että!
(kts. Matt.6:24, vrt. Twin Towers 9/11)

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle.
…Kukaan ei voi palvella kahta herraa. …
Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. ” (Matt.6:19,24)
http://raamattu.fi/1992/Matt.6.html

SoTe:  
pakeneeko PALKATTU JOHTAJA - eikä välitä lampaista?

Pihlajalinna luopuu Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta etuajassa  (YLE 18.7.2018)
https://yle.fi/uutiset/3-10310909
Hyvä Paimen vs. palkkalainen
(vrt. Joh.10:11-13, KR-38)
”Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.
Mutta palkkalainen, … ei ole paimen eikä lampaat omia,
kun näkee suden tulevan, niin  jättää lampaat ja pakenee …”
http://raamattu.fi/1992/Joh.10.html

Ei tarvi olla suuri ‘Näkijä’, Twin Towers, New York, näköalatasanne-kävijänä,
ja kinkeri-kotiläksynsä tehneenä (Jumala ja mammona: JOKO TAI!, kts. Matt.6:24)
tunnistaessaan
Jumalan VAKAVAN VAROITUKSEN USA:lle
(New York v. 2001)
MAMMONASTA – epäjumalan, idolin, palvonnasta, ja JUMALAN hylkäämisestä!

Erityisesti, ja tarkasti ’sormi’ osoitti GPS-kohdetta:
New York, Manhattan, missä Wall Street, NYSE, WTC
(ja myös Trump Tower)!

180-astetta-kääntynyt ex-palomies Carter Conlon todistaa,
silminnäkijänä, ko. tapahtumasta – myös saadusta

(ja ymmärretystä) etukäteis-varoituksesta:

Subject: RUN FOR YOUR LIFE - Carter Conlon
God vs Mammon
https://youtu.be/aXPog1rKpCE

YouTube: Run For Your Life - Carter Conlon from Times Square Church -Full Sermon
WARNING: Week after 9/11 year 2001
https://youtu.be/1YDvuBAczXY

Twin Towers  9/11, New York, ‘eye-witness-pastor’:
Carter Conlon
, 180 Degree Christian – book promo
https://youtu.be/P6q9Y6A_NtU
-------------------------------
VIP esiRUKOUS:

SoTe, Soini ja SRK! Mitä muuta Herra sinulta, PM Sipilä, vaatii, kuin että …?

Aluksi tärkein,
SRK: joki-River Jordan - ei Abana tai Pharpar!    
-----------------------------------------------    
“Are not Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? may I not wash in them, and be clean?
So he turned and went away in a rage.” 2 Kings 5:12 Version (KJV)

Elisa, Naaman ja oma-voimaisuus, self-sufficiency!

Morris Cerullo final 2018 Los Angeles Crusade!
Don’t miss this (Jordan) word from God!

https://www.facebook.com/officialmorriscerullo/videos/253268062183566/

http://raamattu.fi/1992/2Kun.5.html
-----------------------------------------------
Note-HUOM! Kts. kohta 1h:
GREATEST MIRACLE – SUURIN IHME (ikinä)
on tietysti
                SALVATION of SOUL eli SIELUN PELASTUMINEN
                        (Erosta, Helvetistä, Perkeleen tyköä -> Jumalan luo)
                  eli Forgiveness of Sins, syntien anteeksianto
Mitä MC muka tietää ko. asiasta?
No,
Cerullo on nähnyt tosi-läheltä (= käsiensä alla) mm.
sokeat näkönsä, kuurot kuulonsa ja rammat kävelemään -ihmeitä,
sekä ihme-parantunut (todistettavasti, dokumentoidusti)  omalta ’kuolinvuoteeltaan’ v. 2017!
Lisäksi,
MC:n nuoruus-kokemus Taivaasta ja Helvetistä
ei ole jättänyt häntä - eikä hän ko. kutsua 70 vuoteen!
--------------------------------------------
A Word from Heaven: Bro/Sis, You can do more!
See e.g.
Johnny Cash at the Church and Stadium in Davenport –story.  ( Kohta 1h18min)
Morris Cerullo oli live-tilassa. 7 tuntia sitten ·
Watch the last (Sunday) evening service of my Worldwide School of Ministry as Morris Cerullo (b.-31) and Pastor Tommy Barnett (b.-37) have a word from God for your life!

https://www.facebook.com/officialmorriscerullo/videos/261607994465609/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Johnny_Cash#June_Carter
Pastor Tommy Barnett. Biography
http://translatedby.com/you/pastor-tommy-barnett-biography/original/
-------------
A Vision of Hell - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jF3XqngPULQ
9.7.2017 - Lataaja: God Talk
One day in church Morris Cerullo was taken into the heavenlies. He went into the presence of God. While up …

Toinen todistus,
joka ei tuttu mulle (eikä professoreista voi aina mennä takuuseen)!
ATHEIST PROFESSOR IN HELL!
Julkaistu 9.8.2010
Best testimony of former atheist professor Howard Storm on the "Heaven & Hell Night" together with Don Pipper.
Hosts: Matt & Laurie Crouch in Costa Mesa, CA.
https://www.youtube.com/watch?v=8vj0qKthCgg
-------------------------------------------
Sitten Soini - ulkoministeri ja ’vaali-magneetti’:

Se tärkeä ratkaisu, jatkon suhteen, elävän Jumalan, Kaikki-Tietävän, tahdon mukaiseksi maan ja hänen parhaakseen!

Lopuksi,
SoTe-sotkun lopuksi,
PM Sipilän tietoon, kunnioittavasti, että
JOS ei HERRA (esim. SoTe)-huonetta rakenna, niin turhaan (esim. projekti-johto) valvoo!

http://raamattu.fi/1992/Ps.127.html
http://raamattu.fi/1933,38/Ps.127.html

Mitä Herra sinulta vaatii:  
”mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että
teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?”
(Miika 6:8)
http://raamattu.fi/1992/Miika.6.html

"Puolustakaa orpoja ja onnettomia,
huolehtikaa köyhistä ja kurjista.
Pelastakaa heikot ja vähäväkiset,
vapauttakaa heidät sortajien käsistä."
(Psalmi 82:3-4)
http://raamattu.fi/1992/Ps.82.html

Ystävällisin terveisin,
Nimimerkki ”Break Every Chain!”

https://www.youtube.com/watch?v=-pD2zIuiC2g
PS.
’Hengen uudistus kirkossa’ - kesäjuhlassa, heinäkuussa 2018 Turussa, Mikaelin-kirkossa,
julistettiin ko. ’Break Every Chain’ -sanomaa laulaen ja ylistys-tanssien!
Odotuksen hengessä (= spirit of expectation) uskomme kahleiden katkeavan niin siellä hengellisessä pääkaupungissa kuin myös maallisessa (hallitus)-pääkaupungissa!
-------------------------------------------------
Stressaako maailma, erävarma tulevaisuus?

Stressi johtuu pääasiassa pelosta!
So,
FEAR NOT - älä pelkää, vaan USKO!
Kts. Dr. Caroline ja lääke stressiin:


https://youtu.be/UPzWhpNYyh0

-------------------------------------------------

TRUMP-PUTIN, Helsinki: RUKOUS ja PAASTO –kutsu 7 päivää!

Presidentti Trump tulee kääntymään Helsinkiin – tuleeko Trump kääntymään Helsingissä?  

Mr. Donald John Trump (= nyt Pres. Trump) onnitteli (v. 2016) allekirj. mentoria Dr. Cerulloa 85-v-syntymäpäivän johdosta, sanoin:
”I am grateful to honor you, …
as you have fulfilled your purpose and reached the world with the Gospel of Jesus Christ. …
May God richly bless and keep you . … With best wishes, Sincerely”,

(Signature, DONALD TRUMP) Kts. kristillinen TOSIMIES-lehti, nro 2/2017.  
Joten,
Gospel-asia näyttäisi olevan lähellä hänen sydäntään.
Ja lauma karismaattisia pastoreita ovat löytäneet tiensä Oval Officeen – Presidentin työhuoneeseen.
Twitter-PotUS Trumpin tosi-kristillisyydestä tietää vain hänen Herransa, mutta ainakin virkavalansa hän vannoi oikea käsi äidin-perintö-Biblen päällä.  
-------------------------------------------------
Suomen Siion, Kristuksen ruumis, SRK Suomessa,
Jeesuksen VEREN suojaan – under the BLOOD covering of Jesus Christ!

Redeemed Church kokousti keväällä Finlandia-talolla;
kiittäen ja ylistäen maailmankaikkeuden Herraa – yli USA:n, yli Venäjän – yli kaiken!

HERRA hallitsee myös yli Suomen, ja maan mahtavat hallitsijat (esim. presidentit),
ovat suuressa esityksessä vain ja ainoastaan Jumalan suunnitelman ja päämäärän maanpäällisiä 'näyttelijöitä'!
Ihan mahtava esitys!
------------------------------------------------

Trump - Velka-Kuningas!   (King of Debt)

Donald Trumpin oma todistus itsestään kuuluu:
”olen velan kuningas … tykkään 'pelata' velalla!”
(I am the  king of debt … I do love debt. I love playing with debt)
Subject: Donald Trump: “I’m the king of debt’ - NBC News
https://www.nbcnews.com/dateline/video/donald-trump-i-m-the-king-of-debt-810340419917
Huom!
Trump ja Deutsche Bank –velkasuhde! Lisäksi CHINA, CHINA, CHINA!

Pres. Trump tietää (tai tulisi tietää), että
velka on orjuus, kirous; ”Köyhä on rikkaan vallassa, velallisesta tulee velkojan orja” (Sananlaskut 22:7),
sillä usea ns. karismaattinen pastori on löytänyt tiensä Presidentin selän taakse.
Kts. esim. Financial BIBLE (KJV) by Morris Cerullo:
http://raamattu.fi/1992/Sananl.22.html


No lie in Christ – ei valhetta Kristuksessa

Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele,…” (4Moos.23:19)
“God is not a man, that he should lie.” (Numbers 23:19, KJV)

Lying is a huge issue for many people, including Christians.
"Thou shall not lie" is one of the ten commandments, but even Christians have trouble with this commandment.


TRUMP-PUTIN: RUKOUS ja PAASTO –kutsu (9-15.7.)

Huom!
Aamuvartiossa voi olla apuna esim.
Open Heavens 2018  by  E.A. Adeboye -Devotional.
(Wed, July 11: Waiting upon the LORD, Psalm 27:14)

14. Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.

14 Wait on the LORD: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the LORD.
Psalm 27:14 KJV - Wait on the LORD: be of good courage, - Bible ...
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+27%3A14&version=KJV

(Huom! KR-92:
14 Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!)
http://raamattu.fi/1992/Ps.27.html
----------------------------------------------------
Putin, Trump ja (odotetusti) myös Kristus ovat Helsingissä (su-ma) 15-16. heinäkuuta.
------------------------------------------------
Presidentti Niinistö Trump ja Putin –tapaamisesta:
”… kaksi presidenttiä kohtaavat tilanteessa, jossa on aika paljon kaikenlaista liikkeellä. …
Suuri huoli on ollut, nyt eletään kylmää sotaa pahemmassa tilanteessa.
… moni odottaa ensi viikkoa pelonsekaisin tuntein, on puhuttu Euroopan kohtalon viikosta.
Arvaamaton Trump ja Venäjää takaisin suurvallaksi nostava Putin sopivat asioita Euroopan yli.
Helsingin tapaamisesta voi jäädä ikävä muistikuva Euroopan historiaan.”
(IL 7.7.2018)
https://www.is.fi/politiikka/art-2000005747422.html

7 pv:n RUKOUS ja PAASTO –kutsu (9-15.7.)
Hengen johdatuksessa (esim. 1,3 tai 7 päivää/ Yksi ateria, puolipaasto tai täysi);
Esirukous:
Aluksi, SRK:n herääminen unesta - ja havahtuminen
(leppoisasta) lomasta! Aika on paha.
Ei syytä olla luopumuksessa tai penseä - lukewarm!
A) yleisesti:

jumalinen ja rauhallinen (elämän)meno maassa (kokouksenkin aikana), ja
B) erityisesti:
Viitaten Kristus-päivillä Turussa (12/17) SRK:n esiin-tuomasta  ns. ’Kyösti Kallion 12/1939-rukouksesta’:
… Herra, auta meitä hädässämme … voitostasi pahuuden henkiolentoja vastaan. …”
(Esim. valheen ja Mammonan (= pahuuden) henkivallat
vs.
Totuuden Henki(valta)
ja
1. Käsky:  
”1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.”

http://katekismus.fi/10kaskya/10kaskya.html

--------------------------------------

Ajankohtainen,
tosi KIIREELLINEN rukousaihe: LUOLA-pelastus!

https://yle.fi/uutiset/3-10294346

Lohikäärme ei nyt(kään) auta.
Mutta Yksi on siellä(kin) käynyt, tietää Tien ulos:
Edellä-kävijää, Tien-aukaisijaa, huudetaan ylhäältä apuun,
Taivaan ja Maan Luojan, elävän Jumalan kunniaksi (kts. Ef. 4.8-9 KR-92 ja Eph:4, KVJ)

Christ “led captivity captive, … descended first into the lower parts of the earth”

8. … on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, …".
9. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?
http://raamattu.fi/1933,38/Ef.4.html
------------------------------------------
A.D. 2018: (RAUHAN) SANA, So-Te ja Maakunta-VAALIT? ... on tehtävä tili! (Heb.4:13)
----------------------------------------------

SOTE, Juuda ja Juudas Iskariot

Juuda (eli Juudas, Jeesuksen veli) –kirje:
eli
AHNEUS, RAHAN-himo:

http://raamattu.fi/1992/Juud.1.html#o1

11. Voi heitä, … heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen
(Woe unto them! … ran greedily after the error of Balaam for reward, KJV)
( palkan toivossa he ovat harhautuneet Bileamin jäljille, KR-92)

kts. YouTube (tai TV7) David Pawson Jude (Juuda)
https://www.youtube.com/watch?v=ugpTRApKv3c

https://www.youtube.com/watch?v=BE87IeZRl6U

---------------------
Suomen SUURIN SOTE-uudistus:

Kuka puhuu totta - ja kuka ei puhu totta?

Pääministerin ilmoituksessa sote-uudistuksesta Eduskunnassa (ke 27.6.)
PM Sipilä (yksiselitteisesti) ilmoittaa, että  (historiallisen suuri ja innovatiivinen)
(SOTE)-”uudistus vaatii Eduskunnan työskentelyn osalta enemmän aikaa kuin oli ajateltu,
”vaikka HALLITUS on TOIMITTANUT LAKIESITYKSET LUPAAMASSAAN AJASSA EDUSKUNTAAN, aikataulu …”
(YLE Areena, kohta 35 min)
HUOM!
Ei siis mitään ”muutamaan poikkeusta lukuun-ottamatta” -varaumaa!
Kts.
Pääministerin ilmoitus sote-uudistuksesta. Yle Areena:  

https://areena.yle.fi/1-429066

-------------------------------------------------------
PM Sipilä: ”Tällä ilmoituksella HALLITUS haluaa tuoda  sekä Eduskunnalle … ja kansalaisille” tiedoksi …”   (kts. YLE Areena, kohta 35 min)

Ent. oikeusmin. (ja nyk. ed.) ’todisti HALLITUS-'JALAN-jäljestä’:
”HALLITUS toi EDUSKUNTAAN TODELLA HUONOSTI VALMISTELLUN - ja PeL-VASTAISEN ESITYKSEN - keväällä 2017.
Tiedämme miten kävi!

PeL-V antoi HE:lle täys-tyrmäyksen n. vuosi sitten!


HALLITUKSEN takia SOTE-uudistuksen eteneminen pysähtyi
ja EDUSKUNTA sai odottaa uutta HE-esitystä vajaat 9 kk!
Lisäksi,
HALLITUKSEN nykyinenkin Valinnanvapaus-ESITYS sisältää n. 20 (kpl)  PeL-VASTAISUUTTA!
Joten,
ei ole Eduskunnan vika - tai PeL:n vika,  että  
HALLITUS valmistelee  HE-esitykset huonosti!  
(kts. YLE Areena, kohta 1h26 min)

Kyse ei Eduskunnan viivytyksestä - vaan HALLITUKSEN ala-arvoista lain-valmistelusta!
Eräs ed. ilmoitti, että
”HALLITUS - kerta toisensa jälkeen -  tuo Eduskuntaan
huonosti valmisteltuja ja Peruslaillisia ongelmia sisältäviä ongelmia!
Huom!
yli 50% HALLITUKSEN HE-esityksestä on ns. SEKUNDAA!
Valinnanvapaus-(HE-)mallin 103 pykälästä 53 (pykälää) vaatii korjausta!
Kyse ei (siis ole Eduskunnan) viivytyksestä - vaan (HALLITUKSEN) ala-arvoisesta lain-valmistelusta!
(kts. YLE Areena, kohta 2h12 min)
---------------------------------------------------

Sote-uudistus huojuu … yksi syy:  Maakuntien tiukka menokehys

Sote-uudistuksen iso ongelma koskee maakuntien rahoitusta.
… perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksen (pvm 22.5.) …valiokunta toteaa luonnoksessa,
että
sote-palveluja koskeva maakuntien rahoitussääntely on perustuslain vastainen.
Maakuntien sote-menojen kasvulle ollaan asettamassa vuotuinen 0,9 prosentin katto.
Tällä hetkellä (2017) SOTE-menot kasvavat 2,4 prosenttia vuodessa.
Lausuntoluonnos:
--------------------------------------
esitettävä menokehys on
liian kireä ja vaarantaa ihmisten perusoikeudet sekä riittävät palvelut.
--------------------------------------
Kts.  
Hallituksen soteuudistus huojuu (HS su 27.5.2018, A 9)
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005696310.html
Huom!
HALLITUKSEN (8 maakuntaa tai >40% maan asukasluvusta) MUUTOS-ehdotus on lähinnä 'TEKNINEN',
mutta
se EI ole reaali-TODELLINEN!
Lasku-kaava, jonka nyt EDUSTAJAT punnitsevat!

Hallituksen vastine sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 19.6.2018

Liite 2: Valtiovarainministeriön pykälä-muutosehdotukset

Liite sisältää pykälämuutosehdotukset, jotka koskevat:
1. Maakuntien rahoituslakiehdotusta
------------------------------------------------------
KUN vai JOS?
Jo nyt tiedetään, että
(Sipilä)-HALLITUS ei VARAA  riittävästi RAHAA terveys-MENOIHIN!
Eikö se olisi MORAALITONTA sairaan ja köyhän IHMISEN kohdalta?
---------------------------------
Jos rahoituksen taso muutoin vaarantaisi riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen
useammassa kuin seitsemässä maakunnassa (>7) tai maakunnissa, joiden asukasmäärä on yhteensä enemmän kuin 40 prosenttia koko maan asukasmäärästä, ...

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Documents/HE%2015_2017_HE_16_2018_180618_STM_vastine_liite2.pdf

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx
--------------------------------------------

Markkinatalous ei sovi terveydenhuoltoon –  monopoli-mahdollisuus ja kustannus-nousu!

Terveydenhuollon markkinat ei ole hyvä ajatus.
Markkinatalous tarkoittaa epätasa-arvoa,
ja erityisesti terveydenhuollossa se tarkoittaa mahdollisuutta monopolien syntymiselle ja kustannusten paisumiselle”.
Maailmankuulu taloustieteilijä Jeffrey Sachs varoittaa Suomen (SOTE)-päättäjiä:
”Markkinatalous ei sovi terveydenhuoltoon”
Kts. HS Talous 13.5.2017
https://www.hs.fi/talous/art-2000005209224.html
----------------------------------------------

PM Sipilä:
”Tekoäly ja super-tietokoneet, tutkijoineen, osa ratkaisua”

DI, PM Sipilä tietää (tai tulisi tietää), että
ns. tekoäly ja/tai super-tietokoneet eivät ole mikään ratkaisu SOTE–sopassa.
(Sivumennen sanoen,  FB-vaali-vaikuttamisessa niillä voi olla Puolueen – tai Presidentin - voitolle  merkitystä)

Hallitus on leikannut teknologia-rahoitusta voimakkaasti.
Neuvon neuvo:
Hallitus voisi ottaa ’TampereTKK-Nokia’-Neuvon neuvoista vaarin:
OECD-arvion mukaan Suomen kilpailuasema on heikentynyt.
(Hallituksen)  leikkaukset ovat kohdistuneet innovaatiotoiminnan edellytyksiin.
Teknologia-rahoitusta on leikattu voimakkaasti. (Kts. HS Vieraskynä 4.6.2018)

Tekoälyä käytetään  teollisuudessa ja hoitotyössä.
”TEKOÄLY on oikeastaan pitkälti tilasto-matematiikkaa ja todennäköisyys-laskentaa”
Kalasataman (Hki)  terveyskeskuksessa asiakkaita opastaa Pepper-robotti. Ne on suunniteltu ihmis-kontakteihin.
”TEKOÄLY on algoritmi, joka on optimoitu toimimaan tietyn tarkoituksen (hyvän - tai jopa pahan)  mukaan.
Sota/puolustus-teollisuudessa tekoälyä suunnitellaan tekemään … pahaa. (HS  20.6.2018)          
    https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005727215.html
-----------------------------------------------------------
Puhemies Risikko, Risti ja maallinen (Esi)valta
Kristillinen Tosimies-lehdessä (2/18) oli mielenkiintoisen
’Risikko’-artikkeli otsikoituna:
Lakeuden Ristissä hengellinen ja maallinen valta yhdessä!

Valtakunnan kakkonen (nro 2, presidentin jälkeen), Eduskunnan puhemies Risikko, järjesti hiljan seurat Lakeuden Ristissä Seinäjoella. Hän oli kutsunut mukaan toisen Pohjanmaalaisen, tulevan arkkipiispan Tapio Luoman.

Kaikille ei FB:tä, joten julkinen kysymys  ’Valtakunnan voimanaiselle’, joka on hyvin perehtynyt So-Te –asioihin:
pitäisikö nyt edetä So-Te –uudistuksen loppu-rutistuksessa
ns. SEURAT edellä - vai KÄRÄJÄT perässä ?

Yleissivistyksestä VARMASTI TIEDETÄÄN,
että  RAHAN-HIMO on sekä pah