RUKOUSSUOJA SUOMEN YLI

RUKOUSSUOJA (SUOMEN YLI)

MUUTOS, CHANGE, on tulossa SUOMEEN (ja RUKOUSSUOJAan)!
--------------------------------
RUKOUSKOTI:

Rukouskomentokeskus (Prayer Command Center) on perusyksikkö maailmanlaajuisessa rukoussuojassa.

Kannamme rukousvastuun.
Kerran viikossa kokoonnutaan (esim. kotiin)RUKOILEMAAN ½ tuntia seuraavien kahdeksan alueen puolesta:

1. Henkilökohtainen elämä (HUOM! Taistelukenttä mieli)
2. Perhe (Puoliso, lapset)
3. Paikallisseurakunta
4. Yhteisö/kaupunki (esim. Helsinki)
5. Hallitus(Presidentti, eduskunta, esivalta)
6. Missio kaikkeen maailmaan              
7. Jumalan armeijan rakentaminen(Työntekijöitä)
8. "Tule, Herra Jeesus! (Ilm. 22:20)

Sitoutuminen (1/2 tuntia viikossa):
Prayer Command Center –kaavakkeen saa alla olevasta osoitteesta.

IHMEITÄ odottaen Suomenkin osalle,

Rukoussuoja, PL 174, 00931 Helsinki      
Sähköposti:  rukoussuoja(at)kolumbus.fiRUKOUSKIRJE-esimerkki: RUKOUSKOHTEET
Morris Cerullo World Evangelism / World Prayer Center  

Riemuvuosi … juhlimme yli 50 vuotta ’todistuksen-tuottavaa’ Ministryä Maailman Kansakuntiin

MISSIO-KOHTEITA
Jatka rukousta Dr. Cerullon puolesta.
Rukoile: ovia jotka olivat kiinni avautumaan tuomaan Gospelia kadotetuille.
Rukoile: Pyhä Henki liikkuisi voimallisesti kaikilla alueilla minne he menevät viemään Gospelia, ja että Pyhä Henki toisi eheyttä: ruumis, sielu, henki.
Rukoile: totaali-voittoa kaikilla elämän alueilla.
MCWE-hlökunta perheineen: Herra antaisi jokaiselle halun tavoittaa sieluja ja parantaa sairaita.
World Prayer Center’in vapaaehtoiset: Herra antaisi 100 x sadon ajasta kun rukoilevat muiden puolesta.
“Herra palkitkoon sinulle tekosi; tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut turvaa etsimään.” (Ruut.2:12)

Morris Cerullo ’Crusades’:
Tule sellaisena kun olet.  Lähde sellaisena kun aina olet halunnut olla.
“Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (Matt.24:14)

SADON VUOSIKYMMEN
… puolivälissä vuotta  2005, Jumalan profeetallisen täyttymyksen vuotta juutalaisille ja sinulle.

Rukoile: Jumalan voiman ja vapautuksen vuodatus manifestoituu suuremmassa määrin.
“Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.(Room.10:9-10)

INSPIRATION-TV          

INSP-missio: vaikuttaa maailmanlaajuisesti Kristuksen puolesta median kautta.
Rukoile: Herra käyttäisi INSPiä alkuna maailman evankelioinnin uuteen aikakauteen ja opetuslapseuteen, ja vaikuttaa elämiin maailmanlaajuisesti Kristuksen puolesta median kautta.
”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle”. (Room.1:16)

JUUTALAISTEN VUOSI – ISRAEL      

Rukoile:  - Rukoilkaa rauhaa Israelille
”Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan.
Autuas se mies, joka panee turvansa Herraan eikä käänny ylpeiden puoleen eikä niitten, jotka valheeseen eksyvät!
Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niitten paljous on suurempi, kuin luetella taidan.”(Ps.40:2-6)

SAAVUTTAMATON KANSANRYHMÄ: Beja, Bedawi Sudanista      

RUKOUS, 10-40 IKKUNA:  Jordan  

VAINOTTU SRK:  Mexico  


KASVUN, VIHREÄN ja KESTÄVÄN KEHITYKSEN LÄHTÖKOHTA, nro 1

Ei tarvitse olla korkeasti koulutettu, tai tohtori, rehellisesti Raamattua, Jumalan Sanaa, tutkiessaan, kun havaitsee, että

"Taivas ja Maa katoaa, Sana pysyy - iäti!"


HYVIEN TÖIDEN RAUHANLIIKE, ARMOSTA!

Armosta
Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.   (Efe 2:9)

Hyvät Työt
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.(Efe 2:10)

Rauhanliike
hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat(Efe 2:17)

Kulmakivi – Apostolit - Profeetat
apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus (Efe 2:20)

Sielujen voittaminen (souls), viisaasti, San.11:30

Kadotettujen sielujen voittaminen on tämän palvelustyön tärkein, numero 1 päämäärä.

Kts. Sananlaskut 11:30

--------------------------------
Q: Mitä RUKOUSSUOJA tekee?

A: Rukoussuoja -näyssä sitoudutaan rukoilemaan säännöllisesti, puoli (0,5) tuntia viikossa.
Sitoutuminen tehdään Jumalan kasvojen edessä hengelliseen orgaaniin, globaaliin rukoussuojaan.
(HUOM!
Kyseessä ei ole Rukoussuoja ry -yhdistykseen liittyminen.
Loppuvuodesta 2011 ei ole enää voimassa ns. kaavake-sitoutumisen, joten rukousaiheita ei lähetetä enää kerran kuukaudessa).

TILATTAVISSA RUKOUSVIHKOSET:
- HERRA, OPETA MEITÄ RUKOILEMAAN by Morris Cerullo (32 siv.)
- Seitsemän askelta HENKILÖKOHTAISEEN VOITTOON! by Morris Cerullo (64 siv.)

Q: Mitä RUKOUSSUOJA EI tee?

A: RUKOUSSUOJA ei ole palvelustyö, jonne voidaan lähettää rukouspyyntöjä rukoiltavaksi,
vaan palvelustyö, jossa vahvistetaan Kristittyjä avaamaan kotinsa (huoneensa) rukoushuoneeksi’ Jumalan Sanan (Mark.11:17) linjoilla.


”Eikö ole kirjoitettu:
’Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi’
?” (Mark.11:17)

RUKOUSKOTI, rukouskohteet:

1. HENKILÖKOHTAINEN ELÄMÄ JA MUUT GLOBAALIN RUKOUSSUOJAN JÄSENET;
2. PERHEEMME;
3. PAIKALLISSEURAKUNNAT;
4. YHTEISÖ;
5. KUNNANHALLITUS  JA HALLITUS;
6. JUMALAN ARMEIJAN RAKENTAMISEKSI MAAILMANLAAJUISESTI;
7. MISSIO KAIKKIIN MAIHIN;
8. HERRAN TAKAISINTULEMUS.

Kahdeksan (8) Rukouskohdetta, keskeinen fokus ja sielunvihollisen toiminta:

1. Henkilökohtainen elämä ja muut maailmanlaajuisen rukoussuojan jäsenet

Taistelukenttä: MIELI
Sielunvihollinen: Valehtelija, pettäjä, syyttäjä
”... rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta” (Ef.6:18)
"Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte;
vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras." (Jaak. 5:16).

2. Perhe

Fokus: LIITTOsuhde, sitoutuminen
Sielunvihollinen: SOTA perhettä vastaan
Jumala varoitti palvelijaansa profeettaa yli 10 vuotta sitten, että joutuisimme kokemaan viisi suurta kriisiä. Yksi … kriiseistä  on perheen kriisi.

3. PaikallisSRK

Fokus: Hengen YHTEYS
Sielunvihollinen: Henkilösuhteiden HAJOTTAMINEN
"Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin  niinkuin teidän keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä...” (2.Tess. 3:1-2).

4.  Yhteisö/kaupunki

”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden”. (1. Tim. 2:1-4)

5.  Kunnanhallitus ja Hallitus
Presidentti, pääministeri, …

6. Jumalan armeijan rakentaminen
Fokus: Työntekijöitä
”Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa”. (Matt. 9:38)

7. Missio kaikkeen maailmaan
Fokus: Rukoussuoja.      "Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras."  (Jaak. 5:16).

8. Herran takaisintulemus:  
"Amen, tule, Herra Jeesus!" (Ilm. 22:20).


Miten RukousKomentoKeskusta johdetaan!

Mitä Jumala  etsii? Jotakuta, joka rukoilee.

Rukouskomentokeskukseen osallistuvat kristityt ottavat vastuun siitä, että he rukoilevat toistenkin ihmisten puolesta ja pyytävät Jumalaa toimimaan. Sinä olet vastuussa vain heidän tarpeittensa tuomisesta Jumalan eteen. Jumala ei vaadi apua sen täyttämisessä, minkä Hän on luvannut. Jumala on enemmän kuin kykenevä siihen itse! Jumala etsii henkilöä, joka sanoo: "Minä  luotan Sinun kykyysi tässä tilanteessa, joten toimitaan yhdessä ja rukoillaan tätä läpimurtoa." Jokaisen rukouskomentokeskuksen on otettava vastuu rukoilla, että Jumalan tahto täyttyisi, ei ihmisten toiveet.

Hengellisen tavoitteen asettaminen:

Rukoussessiota johtavan henkilön tulisi aloittaa kokous asettamalla hengellinen tavoite. Hänen tulisi kertoa muille rukouksen periaatteista tai kertoa Raamatun avaintotuuksia, jotka liittyvät rukoukseen. Muita tulisi rohkaista kertomaan ajatuksiaan rukouksesta ja totuuksia, jotka Jumala on heille ilmoittanut. Tämä aika tulisi rajoittaa lyhyeksi.

Rukoussession tärkeimmän tavoitteen ja päämäärän on oltava rukouksessa,
ei opetuksessa.  (HUOM! aika 30-60 min)


1. Rukous henkilökohtaisen elämän ja muiden maailmanlaajuisen rukoussuojan jäsenten puolesta

... rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta...(Ef. 6:18)

Tämä ensimmäinen rukouksen tavoite on hyvin tärkeä. Meidän on kohdattava ihmiset heidän tarpeittensa tasolla. Tässä rukous-tilaisuudessa meidän on rukoiltava ihmisten henkilökohtaisten tarpeitten puolesta, heitä vastassa olevien hengellisten taistelujen, paranemisen, taloudellisten läpimurtojen ja Jumalan varjeluksen puolesta sekä sitä, että Jumalan tahto täyttyisi heidän elämässään.

"Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras." (Jaak. 5:16).

Meillä on oltava uusi, koko maailman kattava visio, ja meidän on seistävä muurinaukossa... pysyttävä lujina... rukouksessa niiden muiden kansakuntien joukossa elävien kristittyjen veljien ja sisarten puolesta, jotka joutuvat kohtaamaan suuria vaikeuksia jo jokapäiväisen elämän perustarpeita hankkiessaan, jotka kokevat ahdistusta ja vainoa uskonsa tähden, ja jopa kuoleman.


2. Rukoileminen perheittemme puolesta

      Jumala varoitti minua kymmenen vuotta sitten, että joutuisimme kokemaan viisi suurta kriisiä. Eräs noista viidestä kriisistä, jonka keskellä me nyt olemme, on perheen kriisi. Vihollinen suuntaa tänä päivänä valtavia hyökkäyksiä perheitä kohtaan.


3. Rukoileminen paikallisseurakuntiemme puolesta

      "Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä..."                            (2. Tess. 3:1-2).

      Meidän on suojattava pastorimme ja kaikki ns. viiden viran palvelutehtävässä (5-fold ministry, Ef 4:11) mukana olevat rukouksella. Meidän täytyy rukoilla hengellistä läpimurtoa seurakunnissa, Jumalan varjelusta, sielujen pelastusta ja Jumalan lähettämää Pyhän Hengen voitelua seurakunnan jäsenille. Rukoillaan, että Jumala lisäisi heidän näkyään ja murhettaan kadotettujen tähden, joita on sekä heidän lähiympäristössään että maailman kaikissa kansakunnissa.


4. ja 5. Rukoileminen paikallisten hallitusten puolesta

Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. (1. Tim. 2:1-4)

Rukoillaan kaikkien niiden puolesta, jotka ovat johtavassa asemassa hallintoelimissämme. Rukoillaan heidän puolestaan ja uskotaan, että Jumala perustaa jumalisen johtajiston. Rukoillaan niiden puolesta, jotka eivät ole uudestisyntyneitä, että he ottaisivat vastaan Kristuksen Vapahtajanaan.


6. Rukoileminen Jumalan armeijan kokoamisesta ympäri maailmaa

Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. (Matt. 9:38)

Rukoillaan, että Jumala lähettäisi heidät toimimaan voimassaan ja vuodattaisi heihin Pyhän Hengen voitelun, jonka avulla he voisivat saavuttaa suurissa kaupungeissa ja kylissä sellaisia ihmisiä, jotka eivät vielä koskaan ole kuulleetkaan evankeliumista! Rukoillaan, että Jumala jatkaisi tämän suuren armeijan kokoamista, kun me pidämme School of Ministry (SOM) -kokouksia kaikilla niillä kymmenellä MTAW-alueella.


7. Rukoileminen koko maailman kattavan mission puolesta

Ainoa keino, jolla me pystymme täyttämään Jumalan meille antaman tehtävän saavuttaa koko maailma ja julistaa kaikille evankeliumia vuoden 2000 loppuun mennessä, on maailmanlaajuisen esirukoilijoiden armeijan kokoaminen.

      Tämän on oltava meidän tärkein rukousaiheemme viikoittaisissa rukouskomentokeskuksen sessioissamme yhteisen rukouksen aikana, mutta sen lisäksi sen on myös oltava osa henkilökohtaista päivittäistä rukoustamme. Meidän on varattava aikaa paastoon ja rukoilemiseen niiden eri kansakuntien joukossa asuvien kolmen miljardin ihmisen puolesta, joita evankeliumi ei maailmassa ole vielä tavoittanut. Jumalan Sana sanoo:
"Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras." (Jaak. 5:16).

Rukoillaan, että hartaasti Hengessä kaikkien näillä kymmenellä alueella sijaitsevien maiden puolesta uskoen, että Jumala avaa suljetut ovet, repii maahan saatanan linnakkeet ja levittää evankeliumia niiden keskuuteen, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet.


8. Rukoileminen Herran paluun puolesta

Jumala on antanut meille aivan erityisen ohjeen. Hän näytti minulle, että nyt on kristikunnan aika ryhtyä rukoilemaan Herran paluuta. Jeesus palaa vastauksena Hänen seurakuntansa rukouksiin!
Tämän profeetallisen tehtävän täyttämiseksi kokoamme miljoonia ihmisiä, jotka liittyvät yhteen rukoilemaan Kristuksen paluuta. Jokaisen uskovan huulilla tulisi olla huuto:
"Amen, tule, Herra Jeesus!"(Ilm. 22:20).

Meidän toiveemme on nähdä, miten jokainen seurakunta kaikkialla maailmassa rukoilee säännöllisesti tätä rukousta. Meidän henkemme on oltava virittynyt kaipaamaan ja ikävöimään Kristuksen tulemusta.

Tämän rukouksen on oltava tärkein rukous jokaisessa rukouksen komentokeskuksen kokouksessa. Ja siitä on tultava teidän sydämienne jatkuva rukous.


Rukouskokouksen päättäminen

Johtajan tulisi päättää rukoushetki kiitokseen ja ylistykseen. Tämän pitäisi olla hetki, jolloin ylistetään ja palvotaan Jumalaa... kiitetään Häntä siitä, mitä uskotte Hänen tekevän.

Antakaa ihmisille tilaisuus todistaa muille rukousvastauksistaan. Varatkaa aikaa merkitä nämä vastaukset muistiin ja liittäkää ne rukoukseen antaen Jumalalle kunnian siitä, mitä Hän on tehnyt. Merkitkää kirjaan muistiin rukousvastaukset.

Me palvelemme Jumalaa, joka kuulee rukoukset ja vastaa niihin!

Kun kerromme rukousvastauksista muille ihmisille kotona, työpaikalla, asuinyhteisöissämme, se on väkevä todistus.