ISRAEL/PALESTIINA


Palestiina/Israel –konflikti

The Prophecy of Israel by Alexander Scourby  (the greatest KJV-Bible-voice ever recorded).
See YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=iAuQSkkhPjg

Palestiinan historia – Israelin historia loukkaa?

Islamin ja Koraanin tutkimuksesta kuuluisan AAKK-laitoksen tutkija on kirjoittanut ajankohtaisen, Palestiina/Israel –konfliktia käsittelevän Israelin historia –kirjan (2005).
Kts: Juusola: Israelin historia, 2005

Hämmästyttävästi, teos ei mainitse todellisia juurisyitä ko. konfliktiin.
Lisäksi nimensämukaisessa Israelin historia -teoksessa on harhaanjohtavaa informaatiota, joka ei kuulu tieteen maailmaan – sodankäyntiin kylläkin.
Viisi vakavaa virhettä alistetaan ns. Perelmanin auditorion keskusteluun:

1. Israelin historian kronologia – juutalaiset maassa 3400 vuotta

Toisin kuin Israelin historia –kirjassa (s. 12), Israelin historian kronologia ei ala "Palestiinasta tulee osa osmani-imperiumia 1517.
Israelilaiset (juutalaiset) ovat olleet maassa yli 3400 vuotta Joosuasta alkaen.
Muslimit (arabit) ovat olleet maassa  n. 1350 vuotta Omarista alkaen.
Historialliset todisteet Israelin olemassaolosta on esillä mm. Lontoossa. Kts esim.
British Museum & Bible

WSOY:n Suuren tietokirjan mukaan kohdassa ”Jälleen elpynyt Siion” eli Israel: (Ajanlaskun alusta) ”Juudan kansasta on vain pieni osa asustanut vanhassa kotimaassaan”.

2. Balfourin julistus 1917 - Versaillesin rauhansopimus 1919 ja Kansainliitto 1922

Toisin kuin Israelin historia –kirjassa (s. 33)  Balfourin julistuksesta 1917 mainitaan: ”vaikka julistus puhui ainoastaan ”kansalliskodista” Palestiinassa, sionistisessa liikkeessä lupaukset tulkittiin optimistisesti tarkoittavan juutalaista valtiota Jordanjoen molemmilla rannoilla”

Balfourin julistus 1917 johti kansainvälisiin, juridisiin sopimuksiin:
1.  Versaillesin rauhansopimus v. 1919 hyväksyi  sen.                         
2.  Kansainliitto v. 1922 vahvisti Palestiinan Mandaatin.

3. Britannian mandaatti (1920-1948) - Transjordania osa Palestiinaa

Toisin kuin Israelin historia –kirjassa (s. 44) Iso-Britannian mandaatin mukainen Palestiina (1920-1948) kartassa on visuaalisesti esitetty, Britannia jakoi Palestiinan alueen v. 1922 siten,  että juutalaiset saivat vain 23 % maasta ja Palestiinalaiset arabit saivat 77 %.
Kts. Transjordania osa Palestiinaa vuoteen 1946.

WSOY:n Suuren tietokirjan mukaan Iso-Britannia luopui Transjordanian mandaatistaan v. 1946.
Israelin historia –kirjan tekstissä tosin mainitaan, että ”Jordanjoen itäpuolinen alue eli Transjordania (nykyinen Jordania) kuului mandaattiin.”

4. Kuuden päivän sota 1967 - Egyptin Nasser: päämäärä on Israelin eliminointi

Toisin kuin Israelin historia –kirjassa (s. 133) todetaan, että : ”Egypti ei ollut aikeissa hyökätä”,  
Egyptin presidentin Nasserin julkisanottu päämäärä oli Israelin eliminointi.
Egyptin pyynnöstä YK-joukot poistettiin Egyptin ja Israelin väliseltä rajalta, ja Egypti sulki Tiranin salmen Eilatin lahden suulla 22.5.1967”
Egyptin Nasser sanoi 27.5.1967: “meidän perimmäinen tarkoitus on Israelin tuhoaminen.”
Kuuden päivän sota alkoi 5.6.1967.”
YK:ssä äänestettiin v. 1967, kun Neuvostoliitto vaati Israelin julistamista hyökkääjäksi.
Neuvostoliiton vaatimus hävisi äänin 57-36 (24:n pidättyessä).
Neuvostoliitto esitti YK:ssä v. 1957 ’hyökkäys’-käsitteen määrittelyn:
Hyökkääjäksi on julistettava valtio, joka sulkee toisen valtion rannikon tai satamat merivoimin.

5. Arafat arabiaksi: “Rauha meille tarkoittaa Israelin tuhoamista”  

Jasser Arafat ja Rabin, Clinton taustalla, kättelivät 13.9.1993 Valkoisessa talossa.
Rauhansopimuksen mukaan Israel tunnustaa PLO:n ja PLO tunnustaa Israelin, luopuu terroriteoista.
Kuusi päivää myöhemmin Arafat puhuu moskeijassa, Johannesburg 1993:
”Ei ole olemassa mitään Israelin valtiota. … kehotan jokaista muslimia käymään jihadia, pyhää sotaa, Jerusalemia vastaan”
YK:n yleiskokous 1974, Arafat sanoi: ”Olen saapunut tänne kantaen oliivipuun oksaa ja vapaustaistelijan asetta.” Israelin edustaja kokouksessa muistutti, että PLO:n virallisesti julkilausuttu tavoite on Israelin valtion lakkauttaminen.
Edesmennyt, Nobel-rauhanpalkinnon saanut Jasser Arafat on todennut ‘rauhasta’,
“Rauha meille tarkoittaa Israelin tuhoamista”  (Venezuela, 1980).

Islamilaisen maailmannäkemyksen mukaan maat kuuluvat joko:
- Dar al-Islamiin (Rauhan taloon) tai  
- Dar al-Harbiin (Sodan taloon).
Edelliseen kuuluvat islamilaisen vallan alla olevat maat.
Jälkimmäiseen kuuluvat maat, jotka eivät ole islamin alla.
Niitä kohtaan käydään Jihadia (pyhää sotaa) - kynällä, puheella ja miekalla.  
(Lähi-idän ja islamin asiantuntija prof. Sharon,  Kohtalona Jerusalem –seminaari, Vivamo 2001)Palestiina/Israel –konflikti vaikuttaa kaikkeen.
Israelin historia –teos (Juusola, 2005) ei mainitse, kuitenkaan, juurisyitä.

Israelin historia Palestiinassa – juutalaiset maassa 3400 vuotta

Lontoossa, British Museum, on historialliset todisteet Israelin olemassaolosta Raamatun mukaisesti.
Kenelle Israel kuuluu:
Israelilaiset/juutalaiset ovat olleet maassa yli 3400 vuotta Joosuasta alkaen.
Muslimit (arabit) ovat olleet maassa  n. 1350 vuotta Omarista alkaen.

Israelista käytetään jo Raamatun alkulehdillä Eretz Israel - Israelin maa - nimeä.
Koraani ei mainitse Israelia.

Siionismin (juutalainen kansallisuusaate) alku profeetta Jesajan (n. 700 eKr.) sanoin:
”Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa”.(Jes.66:8)
Näin tapahtui 14.5.1948.  Seuraavan päivän HS-artikkelissa todetaan: Juutalaisvaltio perustettu – Arabiliiton vastaus oli sodanjulistus. Israelin valtio perustettiin Palestiinaan.

Raamatun profetian mukaisesti juutalaiset palasivat Israeliin

Raamatun profetian mukaisesti (Jes.11:12) juutalaiset palasivat Israeliin:
”kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä”(Jes.11:12)
”Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla” (Hes.37:22)

Jerusalem – kohtalonkysymys (aikojen lopussa) kaikille kansoille

”Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi (trembling) maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.” (Sak.12:2)

Jeesus profetoi edeltä (A.D. 33), että Jerusalem joutuu pakanain tallattavaksi. (Luk 21:24)
Näin tapahtui, kun Rooma (Tiitus) marssi Jerusalemiin A.D. 70.

Jerusalem on mainittu Raamatussa 881 kertaa. (VT: 667 ja UT: 144)
Koraani ei mainitse Jerusalemia yhtäkään kertaa (0):

Yöllisen matkan suura 17:1 (The Night Journey) alkaa sanatarkasti:
Ylistetty olkoon Hän, joka näyttääkseen palvelijalleen merkkejään kuljetti yöllä hänet suojatusta temppelistä (Holy Mosque) kaukaisimpaan temppeliin (Further Mosque) …

Jerusalem on ollut juutalaisten pääkaupunki.
Jerusalem ei ole koskaan ollut muslimien/arabien pääkaupunki.
- Israelilaiset valloittivat Jerusalemin jo Joosuan, ja uudelleen Daavidin aikana n. 1000 eKr.
- Arabit valloittivat Jerusalemin 638 jKr. (Omar) ja 1187 jKr (Saladin).
- Väliaikana 1099 jKr. ristiretkiläiset valloittivat Jerusalemin.
- Turkkilaiset (ottomaanien imperiumi) valtasivat sen 1517 jKr.
- Brittiläiset (kenraali Allenby) valtasivat sen 1917 jKr.

Vastaus TV-toimittajan esiin nostamaan kysymykseen, miksi Lontoon (ääri)muslimisaarnaaja oli kehottanut tappamaan juutalaisia ja kristittyjä, on löydettävissä näistä premisseistä.

Pöydän suura 5:51, Koraanissa: ”Uskovaiset, älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä ystäviksenne; …”
Katumuksen suura 9:29: ”Taistelkaa (Kirjan ihmisiä) vastaan, … Juutalaiset … ja kristityt sanovat: Messias on Jumalan poika.”

Fundamentalistit haluavat soveltaa Koraanin äärimmäisiä jakeita kirjaimellisesti.
Ääri-fundamentalistien käsissä, Islamin luonteen asiantuntijan Dr. Labib Mikhailin mukaan,
Koraani rohkaisee muslimeja sotimaan Pyhää Sotaa (jihad) ei-muslimeja vastaan, jopa kehottaa tappamaan juutalaisia ja kristittyjä.

Vastaavasti, (ääri)ultra-ortodoksijuutalaisten käsissä Vanha Testamentti saa jyrkän tulkinnan mm. Jerusalemin saastuneisuuden suhteen.

Profeetat Muhammad ja Jeesus

Koraanissa (ja Kalliomoskeijassa) on arabiaksi: ”Allahilla ei ole Poikaa”.
Raamatun mukaan Jumalalla on ”ainoa Poika”, Jeesus Kristus.

Islamin suurin, viimeinen Profeetta on Muhammad.
Islam: "Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammad Hänen Profeettansa"

Raamatun suurin profeetta on Jeesus. (esim. Matt.24-luku)
Muita profeettoja: mm. Aabraham, Daavid, Jesaja, Hesekiel, Paavali ja Johannes.
Kaikki profeetat puhuivat Kristuksesta. (Apt.10.43)
Ensimmäinen messiaaninen profetia koski Kristuksen tuloa sovittamaan ihminen. (1Moos.3:15)

Raamatun ja Koraanin mukaan kaikki yhtä perhettä Aabrahamin jälkeläisinä,
kuka  Ismaelin ja kuka Iisakin jälkeen.

Profeetta Daavid:  Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat! (Ps.133:1)
Palestiina/Israel –konflikti 13.02.2006