Jumalan SANA ei ole kahlehdittu

Elia-Instituutti Suomi (EIS):

SANAN vapaus –blogi:

Aluksi, niin näkyvään, julkiseen ja HARHAAN-JOHTAVAAN  
HS-kolumnisti Paavo Raution (HS 13.2.2018 A4)
”Me ollaan syyllisiä kaikki” –’heittoon’
julkisesti ja näkyvästi NUHTELU ja KORJAUS!
Avainsanat: Vanhustenhuolto ja Eläkeyhtiö sekä  Attendo ja Esperi Care.
Nyt nuhtelu: Tee parannus!
Peruste:
Useat hoitajat ovat (työn) sankareita, eivät ole osake-keinottelijoita, ’eläke’-tuottoja puristamassa.
----------------------------------------------------------------
Toimittaja tietää, tai tulisi tietää, että
osakekurssit tulevat (toistuvasti) alas (esim. 2008), jolloin
’Eläkevarat, jotka lain mukaan on  sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti’, voivat romahtaa!
https://www.tyoelake.fi/teemat/miksi-elakevaroja-sijoitetaan/
----------------------------------------------------------------
Te  toimittajat - olette SYNTISIÄ kaikki, jos oikein silmin katsotaan!
Tietysti Me kaikki muutkin, koska
’kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla.’
Korjaus: Muuttumaton (ei Toimittajan) Sana toteaa: ”Silmä on ruumiin lamppu. ...
Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä.”
(Matt.6:23)
https://raamattu.fi/raamattu/KR38/MAT.6/Matteus-7
Viite: J. Karjalainen: Me ollaan sankareita kaikki, jos oikein silmin katsotaan.
Huom!
Huomasitteko Toimittajat, että myös
Presidentti Trump siteeraa Jeesusta Matteuksen evankeliumissa (Matt.7:7):
“Ask and you will receive, and your joy will be complete.”  
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-2019-national-prayer-breakfast/

-------------------- A.D. 2018 ---------------------------------

Ajatuspajojen ns. Luvattuun Maahan,

Suomeen, on syntynyt A.D. 2018  uusi Think-Big-and-Right (TB&R)-ajatuspaja, ajatushautomo.

Sen Kulmakivenä on Hänen, Mestarin, ajattelu,
joka tulee esiin Jumalan Sanasta, Pyhästä Raamatusta.

Ajattelu - ja sen toteutus - kestävät täysin ylivertaisesti ns. ajan hammasta – samoin kuin kriitikkojen irvimistä.

Motto:
”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.”
(Matt.24:35)
http://raamattu.fi/1992/Matt.24.html

Think-Big-and-Right (TB&R)-ajatuspaja on kysynyt kattavasti, että

jos Taivaan ja Helvetin väliltä on valittava, niin kumman valitset?

Ei liene vaikeata arvata vastausta!
(Ne pari pois-sulkien, jotka pistivät elämän-ja-kuoleman –vakavan kysymyksen leikiksi)


-------------------- A.D. 2017 ----------------------------------
-------------------- A.D. 2016 ----------------------------------
Einstein and Hawking – Light and Black hole - God and no-God!

Two dreamers: Einstein and Hawking

Albert Einstein; light and sun vs. Stephen Hawking; black holes.
(Black hole • a region of space-time that, due to its immense gravitational force, is cut off from the rest of  the universe.)

Both dreamed about the Grand Design and about the ’Grand, Perfect Theory’.
Einstein dreamed of unifying other laws of physics with gravity.
Hawking dreams of the M-theory  - a fundamental theory of physics that is a candidate for the theory of everything.

But only Albert Einstein, a true Jew, recognizes the need of ‘God’ - the Beaty, Majesty and Power of Universe.
Stephen Hawking, however, believes(?) that we do not need God.

But Hawking is MISTAKEN – and one of his basic premises is clearly, evidently WRONG.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stephen Hawking writes in the book  ‘The Grand Design’:
“In modern science laws of nature are usually phrased in mathematics. They can be either exact or approximate, but they must have been observed to hold without exception. …
If nature is governed by laws, three questions arise:  
1.  What is the origin of the laws?
2.  Are there any exceptions to the laws, i.e., miracles?
3.  Is there only one set of possible laws?  
This book is rooted in the concept of scientific determinism, which implies
that the answer to question two is that there are no miracles, or exceptions to the laws of nature. “
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Without a doubt, MIRACLES do exist and happen – even from the times of GENESIS,
so Hawking’s theory is basicly based on faulty assumptions!

In Youtube-video ‘Did God Create the Universe?’ Stephen Hawking tells:
”I am a Dreamer … although I cannot move … in my Mind, I am free.” (kts. 1 min)
and
“Where ever we look …SPACE … SPACE. So, where could all this Matter, Energy, Space come from?
It was not until 20-century, the answer came from inside of a man, probably the most remarkable scientist that ever lived – his name was Albert Einstein.” (kts. 18 min)

In Youtube-video ‘Albert Einstein Documentary ‘  Albert Einstein tells:
”I want to know  God’s thoughts in a mathematical way, the Beaty, Majesty, Power of Universe, one Single Equation.”

Rabbi Goldstein asked Einstein: “Do you believe in God? Stop. 50 words.”
Einstein: “I believe in Spinoza’s God,Who reveals Himself in the lawful harmony of the world, not in a God Who concerns Himself with the fate and the doings of mankind.”  (Einstein’s reply in German only 25 words)
Einstein The Life of Genius Walter Isaacson (Harper Design 11/2009)
http://www.momentmag.com/einstein-and-his-god/

Refernces:
YouTube: Stephen Hawking - Did God Create the Universe? (Julkaistu 31.10.2015)  
  https://www.youtube.com/watch?v=JiyrRbYNm0Q

YouTube:   Albert Einstein Documentary (Julkaistu 6.1.2014)  
https://www.youtube.com/watch?v=NyK5SG9rwWI

Kirjoja:
Einstein The Life of Genius Walter Isaacson (Harper Design 11/2009)
https://www.amazon.com/Einstein-Life-Genius-Walter-Isaacson/dp/B005IUJ6AM

Stephen Hawking: The Grand Design
(Stephen Hawking, Leonard Mlodinow: Suuri suunnitelma. Wsoy. 2010/2011)
----------------------
Luonnontiede ja Jumala
Luonnontiede;
Maapallo, Kopernikus.
Luonnontieteelliseltä näkökannalta tarkasteltuna Raamattu kertoo, että maapallo on pyöreä (Jes40:21, Job26:7). Asian havaitsi ensimmäisenä Nikolaus Kopernikus (1473-1543). Pyrkiessään parantamaan ja yksinkertaistamaan vallitsevaa ptolemaiolaista, maakeskistä maailmankuvaa soveltamalla siihen suurempaa matemaattista vapautta, hän päätyi tuloksiin, jotka tulivat merkitsemään vanhan maailmankuvan kumoamista(v-1), siis tieteellistä vallankumousta.

Pyöriminen, Galilei.
Raamatun mukaan maa pyörii akselinsa ympäri (Luk17:30-), jonka Jeesus ilmaisee puhumalla sekä päivästä (jae 31) että yöstä (jae 34) kertoessaan siitä päivästä (ja hetkestä), jona Ihmisen Poika ilmestyy.
Asian havaitsi Galileo Galilei (1564-1642), mutta joutui asiasta kerettiläisoikeudenkäyntiin. Galilei lupasi luopua kielletyistä mielipiteistä mutta hänen kerrotaan jupisseen, että 'se pyörii sittenkin'.

Mekaniikka, Newton.
Matemaatikko, fyysikko ja tähtitieteilijä Isaac Newtonin (1642-1727) kehittelemillä klassisen mekaniikan ja fysiikan käsitteistöllä on ollut keskeinen merkitys luonnontieteiden historiassa.
Newton toteaa eksplisiittisesti käsityksenään, että gravitaatiolain ja mekaniikan lakien mukaan toimiva maailma ei pysy käynnissä ilman jumalallista luojaa ja ylläpitäjää, joka tarpeen vaatiessa puuttuu maailman fysikaaliseen kulkuun (v-2).

Sähkötekniikka, Edison.
Thomas Alva Edison (1847-1931) oli aikakautensa huomattavin keksijä. Edisonin kerrotaan ajatelleen, että "Luoja loi ihmisruumiin kuljettamaan aivoja, joista ihminen kaiken lisäksi käyttää vain kymmenen prosenttia" ja että " nerous on 1 % inspiraatiota (innoitusta) ja 99 % perspiraatiota (hikoilua)". Edison ei koskaan myöntänyt olevansa muita ihmisiä merkittävästi lahjakkaampi.

Suhteellisuusteoria, Einstein.
Juutalais-saksalais-amerikkalainen fyysikko Albert Einstein (1879-1955) on kaikkien aikojen merkittävämpiä tiedemiehiä. Einstein sai Nobelin fysiikanpalkinnon 1921 valosähköisen ilmiön teoriasta, mutta merkittävin työ on kuitenkin suhteellisuusteoria, joka merkitsi kokonaan uudenlaisen maailmankuvan muodostumista, siis tieteellistä vallankumousta. Newtonin vanhan mekaniikan Einstein osoitti olevan yleisen suhteellisuusteorian erikoistapaus (v-3).
Juutalaissyntyinen Einstein tunsi erittäin suurta ja aktiivista sympatiaa sionistista liikettä kohtaan sekä tuki omalta osaltaan Israelin valtion muodostamista (v-4).

Matematiikka, Pascal.
Ranskalainen filosofi ja matemaatikko Blaise Pascal (1623-62) oli suuri lahjakkuus fysiikan ja matematiikan alueella, mm. todennäköisyyslaskennan uranuurtaja.  Hän osasi soveltaa ajatuksensa myös käytäntöön, mm. panos laskukoneen ja ilmapuntarin kehityksessä.
Pascalin mukaan tieteellisellä ajattelulla on rajansa, jota se ei voi ylittää.
1) Ensinnäkin tieteitten viimeiset yleiset prinsiipit ovat sellaisia, että niitä ei voi tieteellisesti todistaa, esim. matematiikassa geometrian yleisimmät aksioomat.
2) Toiseksi kysymys äärettömästä olennosta, jumalasta, ja oman minuutemme olemus ovat kaiken tieteellisen ajattelun ulkopuolella olevia kysymyksiä.
Hänen mukaan tärkein probleema ihmiselle on kuitenkin hänen oma asemansa kaikkeudessa.
Tämän kysymyksen kannalta kaikki tieteellinen tieto on arvotonta (v-5), koska se ei edistä lainkaan tämän probleeman ratkaisua.
Todellinen tieto on pohjimmiltaan oman tietämättömyyden tajuamista.
Järjentiedon ohella on Pascalin mukaan toinen järjestä riippumaton tiedon lähde, sydämen logiikka (logique du coer).
Ihmisen todellinen paikka kaikkeudessa on hänen asemansa pelastushistoriassa; Kristuksen historialliseen pelastustekoon ja ihmisen mystilliseen osallistumiseen Kristuksen elämään. (v-6)
Blaise Pascal on myös todennut, että "jokaisen ihmisen sydämessä on Jumalan muotoinen tyhjiö, jota ei voi täyttää mikään luotu, vaan ainoastaan Jumala, Luoja, jonka tunnemme Jeesuksen Kristuksen kautta" (v-7).

Matematiikka.
Aikaisemmin tähtitieteen ja mekaniikan tutkimustulosten jälkeen voitiin ajatella psalmin sanoin 'taivaan julistavan Jumalan kunniaa, taivaanvahvuuden ilmoittavan hänen kättensä tekoja.
Niin kuin Raamattua tutkimalla saattoi löytää Jumalan todelliset, väärentämättömät sanat, niin luontokin oli Jumalan käsialaa. Mutta sen lukemisen edellytys oli huolellisuus ja tarkkaavaisuus, aivan kuten Raamatunkin tutkimisessa. Myöhemmin ajateltiin, että mekaniikassa ja geometriassa koulitun Kellosepän on korvannut Matemaatikko, sillä matematiikan ankara järjestys (v-8) on vieläkin puhuttelevampaa kuin luonnon.

Stephen Hawking sanookin kaikkien oppivan tuntemaan Jumalan mielen nimenomaan matematiikan kautta - täydellisen teorian löytämisen odotus (v-9).  

Matemaatikko Ivan Panin tutki perinpohjin Raamatun matemaattista luonnetta ja  kirjoitti työnsä tuloksista kirjan "The Inspiration of the Scriptures Scientifically Demonstrated" (v-10).
--------------------------------------------------
Viitteet: 1,2,4: Spectrum-tietosanakirja.
3 Enqvist, s. 99.               
5 Samoin Paavali kirjeessään filippiläisille piti kaikkea muuta arvottomana ja roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla (Fil3:8).
6 Spectrum-tietosanakirja, s. 102.
7 Tim LaHaye, Erilaisina onnelliset, s. 39.
8 Maailma on epäjärjestyksessä, kaaoksessa. Jumala on järjestyksen Jumala (1Kor14:33).
9 Kari Enqvist, Näkymätön todellisuus, s. 289.
10 Grant R. Jeffrey, The Signature of God, s. 232.
------------------------------------

TAUSTAA
Mitä radikaali lähimmäisenrakkaus on?

(Sarasvuo-saarna, Kallion kirkko, 11/2013)
-----------------------------------------------------------
Wikipedia: Radikaali eli perinpohjaisia muutoksia vaativa, äärimmäisyyshenkinen, jyrkkä, kumouksellinen.
Lähimmäisenrakkaus (krist.) on toisten ihmisten huomioon ottamista ja kunnioittamista.
Rakkauden kaksoiskäsky on Jeesuksen käsky rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin omaa itseä.
-----------------------------------------------------------
"Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, …yksi …kysyi Jeesukselta,
pannakseen hänet koetukselle: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?"
Jeesus: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat." (Matt. 22:34–40)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Jeesus: ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.” (Joh.14:15)
Älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. (1Joh.3:18)
Eikö totuuden kertominen, rakkaudessa, ole Jumalan mielen mukaista!
Ja eikö valehtelu - oli sitten motiivi raha/valta/himo/tms - ole perkeleestä?

Karismaattinen-Kallion-Kirkko vai katuminen-kohti-Kalliota?

Jeesus tulee – oletko VALMIS?
Viite: Kouluttaja Sarasvuon (Kallion kirkon) saarna: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288625490349.html

Sananen ’tuhlaaja-poika’-Sarasvuosta:
Julkilausuttu tavoite kouluttaja-Sarasvuolla oli:
valmistaa yleisöä/kansaa/SRK:aa/KIRKKOa tuonpuoleiseen
(lupaukseen/ideaan), ja tämän puolen toiminnaksi!

Lue ensin (Luke 15:11):  http://www.evl.fi/raamattu/1992/Luuk.15.html

Tuhlaajapoika – prodigal son:    (Luke 15:11-32)
17. Niin hän meni itseensä  (came to himself, KJV) ja sanoi: … kuolen täällä nälkään!
18. … menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi
20. … ja meni isänsä tykö. …kun hän vielä oli kaukana, näki isä… hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan
------------------------------------------------------------------------------
Synnin KATUMINEN merkitsee synnin hylkäämistä, radikaalia käännöstä ’vanhasta tavasta elää’!
HUOM!
GOOGLEn ’GAATOpaikka’ ei hevin kerro KATUMISESTA synnin hylkäämisenä, mitä vähän keskustelua:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11676315
’Repentance’ kyllä avaa asiaa, vieläpä tuhlaajapojan - the prodigal son – kohdalta! (Luke 15:11)
http://en.wikipedia.org/wiki/Repentance
---------------------------------------------------------
The doctrine of repentance as taught in the Bible is a call to persons to make a radical turn from one way of life to another. The repentance (metanoia) called for throughout the Bible is a summons to a personal, absolute and ultimate unconditional surrender to God as Sovereign. …
The words "repent," "repentance," and "repented" are mentioned over 100 times in the Bible.
In the New Testament, one example is in the parable of the prodigal son found in Luke 15:11.
----------------------------------------------
Oletko VALMIS?
Totuus on, että, kouluttaja-Sarasvuo, ei ole valmis,
niinkuin ei ole PMMP:kään, kts.  http://www.youtube.com/watch?v=veRanCpnQ-4

Kouluttaja vai Harhaan-johtaja?
Kouluttaja-Sarasvuo ihmisenä erehtyy, ja harhaanjohtaa puheessaan,
mainitessaan kirkkoisä-Augustinuksen, http://fi.wikipedia.org/wiki/Augustinus
ja  Jeesuksen takaisintulon, aikataulun, lupauksensa mukaisesti.
Katso esim.
Augustinus: Jumalan valtio (De civitate dei) http://fi.wikipedia.org/wiki/Jumalan_valtio
ja http://fi.wikipedia.org/wiki/Jeesuksen_toinen_tuleminen

Jeesus, Mestari-kouluttaja, sanoo meillekin:
”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. (38 Matt.24:4)
http://www.evl.fi/raamattu/1992/Matt.24.html  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viisaan sananlaskijan - viisaan, koska HERRAN PELKO on viisauden alku, tosi-ymmärrys on:
Suunsa puheellaan jumalaton (tai tekopyhä) turmelee lähimmäisensä, mutta … oikeamieliset/vanhurskaat.
(Sananlaskut 11:9, vapaa AMP-käännös)
“With his mouth the godless man (or hypocrite, KJV) destroys his neighbor, but through knowledge and superior discernment shall the righteous be delivered.” (Prov.11:9, AMP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totuuden Henki, Pyhä henki, johdattaa hän meidät kaikkeen totuuteen.  (kts. Joh.16:13)
Ja todistetusti, ihminen on valehtelija, verrattuna Jumalaan – ja Jumalan Sanaan!
Totuus on, että,
”Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta”. (38 Joh.1:14)
Ja vain totuus tekee meidät vapaaksi – ei saarna, eikä koulutus!

Totuus on myös se, että, kouluttaja-Sarasvuo, ihmisenä erehtyy, ja harhaanjohtaa puheessaan,
mainitessaan kirkkoisä-Augustinuksesta, http://fi.wikipedia.org/wiki/Augustinus
ja  Jeesuksen takaisintulosta, aikataulusta.

Täysin käsikirjoituksen mukaisesti mennään, ihan aikataulussa (mm. TUOMIO alkanee Kallion? KIRKOSTA):
Video: Book of Revelation Teaching Series, Dr. Ed Hindson(12 Parts
http://www.bibleprophecywatchmen.com/index.php/book-of-revelation/165-video-book-of-revelation-teaching-series-dr-ed-hindson-12-parts
-----------------------------------------------------
Tässä kohden on hyvä sanoa sananen myös VIHREÄSTÄ (Jumalan) RAUHASTA, ja sitä edeltävästä valtavasta LUONNON TURMELTUMISESTA,
joka aiheutuu Jumalan vihasta Jumalaa vihaavien ihmisten tekojen seurauksena.
Lue, kun maa (Earth) ja meret (Sea) pahoin tuhoutuvat;
(Ilm. 16:1-3):  http://www.evl.fi/raamattu/1992/Ilm.16.html
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: ”Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle”.… ja vuodatti maljansa maan päälle; Ja vuodatti … maljansa mereen, ja se tuli vereksi,ikään kuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli.(Ilm.16:1-3)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Oh LORD, save the ARCTIC - but first the sinners in NORDIC!

Garissim-vuoren juurella Hän, tosi-Johtaja Mooses, opetti kansaa siunauksesta ja kirouksesta:
siunaus, jos te tottelette Herran käskyjä, mutta kirous, jos te ette tottele Herran käskyjä,
vaan poikkeatte siltä tieltä. (kts. 5Moos.11:26-28)

Genesaretin juurella Hän, Mestari-kouluttaja Jeesus,
”opetti kansaa niin kuin se, jolla valta on”, ei…kuin … kirjanoppinut. (Matt.7:29, KR-38)
Vuoren juurella moni sielu, Hänen puhtautensa läheisyydessä, koki olevansa
”viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston”(38 Ilm.3:17), ja
”ikävöi  Jumalan armoa, joka on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille”. (Tiitus 2:11)

KATUMINEN

Armahtaessaan jotakuta Kristus ensin saattaa hänet katumaan, ja synnistä vakuuttaminen on Pyhän Hengen työtä.
Katuvalle on tarjona anteeksianto …  
(kts. VUORISAARNA by Ellen G. White, Kirjatoimi 1958, s.20)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vankeudesta vapautunut Sini S. HS:lle: "En todellakaan kadu" (IL 28.11.2013)
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013112817770989_uu.shtml
Tällainen on Sini S:n rikostausta (IS 12.11.13): http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288620116188.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------

MUUTOS ON MAHDOLLINEN  -  Late

Moni ns. taparikollinen, vankilaan jouduttuaan, on tullut ’ulos mielettömyydestä’ – mieleväksi!
”Hullu pitää halpana isänsä kurituksen, mutta joka nuhdetta noudattaa, tulee mieleväksi.” (Sanan.15:5)
MUUTOS ON MAHDOLLINEN  -  katso esim. tapaus-’Late’:  http://www.muutokseen.fi/johansson

Garissim-vuoren juurella Hän, tosi-Johtaja Mooses, opetti kansaa siunauksesta ja kirouksesta:
”Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:
siunauksen, jos te tottelette Herran … käskyjä, jotka minä … teille annan,
mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran … käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä … käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne”
(5Moos.11:26-28, KR-38),
niinkuin HERRA-joka-ei-muutu (Mal.3:6), oli puhunut (5Moos.1:6).


-----------------------
WS-PYLLISTYS – eikö se ole selvä viesti?  
Viite: Obama I, WS-pankkiirit ja mammonan jumala (YLE, min 26:48)
Entä kolikon kääntöpuoli?

Centti ajatuksistasi!
Urbaani-sanonta ’penni ajatuksistasi’ on vanhastaan frendin face-to-face -tökkäys toiselle, että kertoisi, mitä pohtii tai mikä mieltä painaa.

Jääkaappini ovessa on U.S. American 1 centin kolikko.
Kolikon kääntöpuoli on mieleenpainuva: ’In God we trust’!
Keittiön pöydällä on pari Raamattua (KR-38, ja R Kansalle) ja yksi Holy Bible (KJV).

Keittiössä, katselin sekä ikkunasta että läppäristä: sekä ulkona pihalla olevia oravia että ulkolinjalla, ihan pihalla olevia pankkiireja.
Ei tarvi olla profeetta nähdäkseen – näkeäkseni maa on jo täynnä Hassuja sääprofeettoja,
vaaditaan vain rahtunen rehellisyyttä ja lisäksi tavallista lukutaitoa, ei edes e-taitoa,
että ko. Amerikan WS-pankkiirit, New Yorkin Wall Streetillä, tulevat alas kuin Twin Towersit aikanaan, 9/11.
Pankkiirien mukana polvilleen tullee koko kansakunta, kunHs!

WS-vala: In Mammon we trust - mammonaa kumartaessaan, pyllistävät USA:n Jumalalle!

Amerikan alasajon varmuus näkyy 9/09-tapahtumissa, kun valtiolta (= veronmaksajilta)  180 mrd dollaria vastikkeetta saaneet WS-Pankkiirit, mammonaa kumartaessaan, pyllistävät USA:n Presidentin Jumalalle!

Eivätkö he osaa lukea, eivätkö ymmärrä? Ye cannot serve God and money! (Luke16:13, KJV)
Vai eivätkö rakasta, eivätkö välitä tavallinen-kansalainen-Amerikkalaisesta?
Onko raha ja rahan-ahneus sokaissut heidät?

Sillä, ”Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.”  (Luuk.16:13)

USA, finanssikriisi ja Lehman Brothers: kuilun reuna; konkurssi?

Obama I:n alussa, USA oli kaatumassa finanssikriisiin,  kts. Lehman Brothers.
Pankkiirit pyydettiin Presidentin ripitettäväksi, mutta yllättäen, Obama
ei vaatinut Pankkien pomoille potkuja vaan työtä talouden turvaamiseksi.
----------
”Wall Street -WS-Pankkiirit olivat jo saaneet valtiolta (=tax payers)  yli 180 mrd dollaria lähes ehdoitta –
pankkiireiltä ei vaadittu mitään tiukkoja sitoumuksia, commitments.
Joten Pankkiirit jatkoivat ‘business as usual’.

’Lehmänkauppa-’ & WS-veljesten veljesrakkautta vailla oleva, itsekäs, ahne toiminta

Syyskuussa 2009,  Pres. Obama meni NYKiin, WS- pankkeihin, joiden edustajia oli jo tavannut.
Oli  kulunut 1 vuosi Lehman Brothers’in kaatumisesta.
O. halusi  pankit mukaan muutokseen. O. halusi muuttaa rahamarkkinoiden sääntelyä
Pankkeja oli pelastettu erilaisin ohjelmin

Pres. Obama järjesti tapaamisen Wall Streetin kupeessa  (=kävelymatka pörssiin).
Yksikään WS pomo ei tullut kuulemaan puhetta.
He eivät edes tulleet kuuntelemaan puhetta, vaikka siitä tiedettiin. Heillä oli parempaa tekemistä.
Pres. O. oli aikaisemmin ottanut hillityn linjan.
Pankkien pomot eivät olleet saaneet potkuja.

Jos WS ihmiset eivät tule kuulemaan puhetta, jonka pitää maan presidentti, niin
eikö se ole selvä viesti?   
(20.2.13)
(YLE-ulko, Obama I, kohta 26:48 min,  eli Obama I TV Ulkolinja: http://areena.yle.fi/tv/1810962)
---------------------------------------------------------------------------------
Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.”  (Luuk.16:13)
No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and money. (Luke16:13, KJV)
-----------------
”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on.
Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.”

(Room.13:1-2)
---------------------------------------------------------------------------------------
Amerikan alasmenosta, joka tapahtuu yllättäen, voi lukea kirjasta:
One Nation Under Attack (2013) by Grant R. Jeffrey,
joka Kanadan lahja maailmalle sekä Raamatun- ja lopunajan profetioiden opettaja.
USA:n merkitys tulee vähenemään köyhtymisen myötä,  ja maan vaikutusvalta kansainvälisissä asioissa murenee. Amerikkaa ei enää huudeta apuun entisessä  määrin. Etukäteisvaroitus antaa mahdollisuuden varautua ja suojautua tulossa olevaan taloudelliseen tuhoutumiseen (devastation).  
http://www.amazon.com/One-Nation-Under-Attack-Big-Government/dp/0307731073
Obama I TV Ulkolinja: Obaman 1. kausi. Tilinpäätös: talous? http://areena.yle.fi/tv/1810962
------------------------------------------------------------------------------------
Ketä palvelet, kenelle kumarrat?
Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.” (Luuk.16:13)
  Ye cannot serve God and money.(KJV)

----------------------------
Hyviä uutisia RAKKAUS- ja tiedemaailmaan: (10.11.12)

TOTUUS (truth, veritas) tieteen tavoitteena
- RAKKAUDEN alaisuudessa!


Akateeminen rakkaus totuuteen -kansalaisliike on samaa mieltä kanslerin kanssa tieteen lähtökohta-premisseistä:
”Tiede perustuu rehellisyyteen”
ja
”tieteessä pitää pyrkiä totuuteen”
(Ilkka Niiniluoto, kansleri, Helsingin yliopisto. pe 9.11. 2012 MTV3 Tieteentekemisen pelisäännöt)

”Arkikieleen ja antiikista lähtien filosofiaan on kuulunut käsitys, jonka mukaan
totuus tarkoittaa väitteen (uskomuksen) ’vastaavuutta’ todellisuuden (tosiasioiden, maailman) kanssa.”
Kts. Ilkka Niiniluoto: Totuuden rakastaminen. Tieteenfilosofisia esseitä. Otava 2003, s. 62.

Totuuden ja rakkauden yhteenkietoutumista on kuvattu mm.:
Ilkka Niiniluoto: ”Totuus on tutkijan intohimon hämärä kohde” (HS 10.11.2012)
Mikael Pentikäinen: ”Täydellinen totuus on kuin saavuttamaton rakkaus” (HS 10.11.2012)
Viite: Vox Helsinki, Helsingin yliopiston juhlasali 14.11.

Onnellisesti, TOTUUDEN etsintä on nyt päättynyt. Hän löytyi!
Jeesus: ”Minä olen … totuus …” (Joh.14:6)
Jesus: “I am …the truth …” (John14:6, KJV)
Totuus on henkilö, joka ei muutu (politiikan tms takia):
"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti." (Hepr.13:6-8)

Surullisesti, RAKKAUS TOTUUTEEN on elämän ja kuoleman kysymys:
”Laiton …tulemus …valheen kaikella voimalla …ja kaikilla vääryyden viettelyksillä
niille, jotka joutuvat kadotukseen,
sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen …” (2Tess.2:8-11)

RAKKAUS (Last but not least):
Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” (1Joh.4:8)
”… Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa …”(1Joh.4:16)
Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä …” (1Joh.5:3)

RAKKAUDESTA, virsi lyhyt; Two-Way - U2:
”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.” (Joh.14:15)
Todellinen ISÄN-päivän LAHJA (11.11.12):
”Isä… antaa …toisen Puolustajan…, totuuden Hengen …” (Joh.14:16-17)
”Niin kuin Isä on … rakastanut, niin minäkin olen rakastanut…; pysykää minun rakkaudessani.”(Joh.15:9)
”Jos te pidätte …käskyni, niin te pysytte …rakkaudessani,
niin kuin MINÄ OLEN (I am) pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.”( Joh.15:10)
--------------------------------

On VALHEEN paljastuksen aika! (Loka(sic!)kuu 2012)

VALHE-1:  Valehtelu helpottaa elämää (YLE- Kotimaa 20.10.2012)
                          http://yle.fi/uutiset/valehteleminen_helpottaa_elamaa/6342851

Väärä todistus: valehteleminen helpottaa elämää
Valehteleminen helpottaa elämää. (Kts. YLE- Kotimaa 20.10.2012)
Tiedetään, että jokainen valehtelee useita kertoja per päivä (yl. äidille tai vaimolle).
-------------------------------------------------------------------------------------
RAAMATTU: ”joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä”. (Luuk.16:10)
-------------------------------------------------------
Lisäksi, elämässä vaikuttaa ns. kylvämisen ja niittämisen –LAKI?
JOS kylvämme valheita, NIIN myös niitämme valheita!
--------------------------------------------------------

Rehelliset ihmiset ovat terveempiä kuin valehtelevat.

Tutkijoiden mukaan valehtelun vähentäminen kohentaa selvästi mielenterveyttä sekä ihmissuhteita.
Samalla vähenee myös päänsäryt ja jännittyneisyys. (HS 8.8.2012)
Kts. Tutkimus: Rehelliset valehtelevia terveempiä - Ulkomaat - HS.fi ...
http://m.hs.fi/infomo?site=hstxt&view=news_ulkomaat_child&feed:a=hs.fi&feed:c=news&feed:i=1305590832124

Poliitikot valehtelevat - ja kaikki muutkin, omaksi hyödykseen
Oikeuspsykologian dosentti H. on valehtelemisen asiantuntija.
Ketään ei yllätä, että poliitikot valehtelevat, niinkuin kaikki muutkin.
Ihminen valehtelee silloin, kun siitä on hänelle jotakin hyötyä.
---------------------------------------------------------------------------------
Totta on, että ihminen valehtelee. Ihmisen valheellisuudesta toteaa
RAAMATTU: ”Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi …” (4Moos.23:19)
---------------------------------------------------------------------------------
Tutkija innostuu aina, kun vaalit ovat tulossa; TV:n vaalikeskustelut:
kiinnitän erit. huomiota kasvojen lihaksistoon, varsinkin lauseen lopun jälkeisiin ilmeisiin.
Nämä mikroilmeet eivät ole kontrolloitavissa.

Valehtelemalla (itsestään) halutaan yleensä antaa todellisuutta parempi kuva.
Valtaosa ihmisistä ei edes nolostu tai hämmenny valehdellessaan.

Tiede ei ole pystynyt ottamaan valehtelusta vieläkään selvää.
Ihminen ei pysty varmuudella sanomaan, milloin toinen valehtelee (mutta Jumala tietää).
Valehtelua esiintyy, kun ihmisen on tarkoitus saada uskomaan muuta.
Yleensä valhe uppoaa sitä paremmin, mitä paremmin sitä on ehtinyt valmistella.

Neuvo: luota omaan vaikutelmaan (intuitioon) silloin,
kun epäilet jonkun päästelevän puppua, tai jos ihminen koko ajan vastaa asian vierestä,
tai äänessä kuuluu epävarmuutta, tai tulee muuten vaikutelma, että tässä on jotain epäjohdonmukaista.

Tavallinen ihminen – kristitty tai ei – ei aina tunnista valehtelua; pyrkii luottamaan toiseen

Tavalliset ihmiset ovat surkeita tunnistamaan valheita.  Hyviä valehtelun tunnusmerkkejä ei ole.
H:n mukaan se johtuu siitä, että ihminen pyrkii luottamaan toiseen ihmiseen.
Tätä luottamusta on helppo käyttää väärin.
Tavallinen ihminen ei tunnista valehtelun tunnusmerkkejä, eikä mikroilmeitä, mutta Jumala tietää ja ammattilainen asiantuntija tunnistaa - tai erottaa.
(Sivumennen sanoen, näyttäis siltä, että myös SRK:issa joskus valehdellaan – Jumala tietää).
Joskus satuilu (=valehtelu)  menee siihen, että valehtelija itsekin alkaa uskoa valheeseensa.  
Entinen KRP:läinen H. tekee mikroilme-analyysejä, ja istuu lakitoimiston sovittelu-neuvotteluissa:
Monesti ihminen ei suoraan valehtele, mutta kertoo osa-totuuksia (esim. viime aikojen dopingkeskustelu).
Totuus ei siis ole aina totuus, vaikka varsinainen valhe puuttuukin.

Valehtelu ei pidä hengissä – vaan Jumalan armo

H:n johtopäätös, että
”ihminen onkin tod.näk. pysynyt maapallolla hengissä näin pitkään, koska osaa valehdella toisille ihmisille”,
ei sekään ole totta.  

Yksin armosta, tietää Spurgeon-klassikko – laki olis vienyt meidät helvettiin jo aikoja sitten!


VALHETTA. TOTTA! (Huhtikuu 2012)

Maailmassa, monesti puhutaan valhetta.
Esimerkiksi kirjailija Pulkkinen, mainostaessaan (nyt hyvin myyvää) Totta-romaaniaan TV1:n PS-ohjelmassa (puoliseitsemän),
kertoi valhetta /väärää tietoa Jeesuksesta ja Raamatusta, todeten erityisesti Raamattu-piirissä tutkineensa ko. asioita.

Se ei ole ihme, sillä ihminen on sekä syntinen että pohjimmiltaan valehtelija Raamatun sanan mukaan:
”Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi ...”
(4Moos.23:19)

Seurakunnassa, ja erityisesti rukouksessa, valheen puhumista ei voi kuitenkaan millään puolustaa.
Tunnettu Jumalan mies Yonggi CHO Koreasta kirjoittaa kirjassa ’Kokemuksiani RUKOUKSESTA’ (1996):

”Kristikunnan nykyinen ongelma on, että kristityt eivät enää ole suolana ja valona.
Monilla on uskonto, mutta ei Jeesusta Kristusta. (Ilmestysmajan) pesualtaan luona rukoilen:
”Isä, tee minusta vanhurskas; Sanasi ja Henkesi kautta tee minusta vanhurskas ja rehellinen ihminen.
Hyvin monet elävät valheessa. He valehtelevat Jumalalle.
He valehtelevat naapureilleen ja vaikuttavat epäluotettavilta ihmisten edessä.
Mutta Isä, tee sinä minusta rehellinen. Isä, tee sinä minusta totuudellinen ja uskollinen.” (CHO RUKOUKSESTA, s. 46)
-------------------------------------------------
SUOMI - kenen joukossa seisot? (4.2.2012)

Kun lännessä oli viime vaalit,
niin vanha Suomi - vihreät mukana - huusi: Obama, Obama!
Huom, Suom!
Ketä nyt huudat, uudessa, Niinistön Suomessa, kun Obama Pro ISRAEL!

Obaman I-I-I -sanat: IHMISOIKEUDET, IRAN ja ISRAEL! (3.2.2012)

IHMISOIKEUDET:
"miehille ja naisille, Kristityille, Muslimeille ja Juutalaisille” (54 min)

IRAN:
"Katso Irania - Iranin ydin ohjelmaa,älköön olko epäselvää:
Amerikka on päättänyt estää Iranin saamasta ydinasetta,
eikä mitään vaihtoehtoa ole otettu pois pöydältä, jotta päämäärä saavutetaan. Mutta,
rauhanomainen ratkaisu on vielä mahdollinen, ja paljon parempi, ja jos Iran muuttaa kurssiaan ja täyttää sille asetetut vaatimukset, se voi liittyä uudelleen kansojen yhteisöön." (56 min)

ISRAEL:
”Meidän raudanluja -- ja tarkoitan raudanluja --
sitoutuminen Israelin turvallisuuteen on tarkoittanut mitä läheisintä sotilaallista yhteistyötä meidän kahden valtion välillä koskaan historiassa.” (57 min)

----------------------------------------
USA:n Obama: Kansakunnan tila -puhe 2012
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kansakunnan_tila_-puhe_2012
Yhdysvaltain presidentti Barack Obama piti vuoden 2012 Kansakunnan tila –puheen 24.1.2012.
Presidentti informoi edustajainhuonetta liittovaltion tilasta.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka:
Presidentti Obama mainitsi Yhdysvaltain (ironclad) panssaroidun tai lujan tuen Israelille.
---------------------------------------------------------------------------------------------
USA:n Obama: Kansakunnan tila -puhe 2012  - alkuperäinen, ENGLANNIKSI, s’il vous plat!
2012 State Of The Union Address: Enhanced Version
http://www.youtube.com/user/whitehouse#p/u/2/Zgfi7wnGZlE

IHMISOIKEUDET:
Obama: ” We will stand for the rights and dignity of all human beings,
men and women, Christians, Muslims and Jews.” (54 min)

IRAN: Look Iran - Irans’s nuclear program
Obama: ”Look Iran, … Let there be no doubt:
America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon,
and will take no options off the table to achieve that goal. But,
a peaceful resolution of this issue is still possible, and far better,
and if Iran changes course and meets its obligations,
it can rejoin the community of nations.” (56 min)

ISRAEL:
USA’s ironclad - ironclad - commitment to Israel’s security
Obama: ”Our ironclad -- and I mean ironclad -- commitment
to Israel’s security has meant the closest military cooperation
between our two countries in history.” (57 min)
--------------------------------------------------------------------
(ironclad = 1. raudoitettu; panssaroitu 2. kuv. luja, tiukka)
Englantilais-suomalainen suursanakirja, WSOY 1982.
---------------------------------------------------------------------

JUMALAN SANA: Saarnaaja ja RAHA. IHMISOIKEUDET! (2.2.2012)
-------------------------------------
Kato: MORAALI-kato!
Ei vastaan vaan puolesta – Ultra Bra, Pro Bättre!

2012 Vaali-kommentaattorit etsivät vastausta ’Miksi VASTAAN?’-kysymykseen!
Tässä vastauksia ’PUOLESTA’ - moraalin, sääntöjen – puolesta, s’il vous plait.

Aluksi kuitenkin molempien alleviivaamat IHMISOIKEUDET!

IHMISOIKEUDET:

Lapsen (ja lapsen äidin) etu:      
  - Elton John ja NAIS-sijaissynnyttäjä (28.12.10)
  - Miehille oikeus lapsen synnyttämiseen!(IL 30.1.)
Ihmiskauppa: Talous- ja ihmisoikeusrikos. Kts. Wikipedia

Samaa sukupuolta oleville tulonsiirrot,  lapsella yli 2 vanhempaa?

Vihreän liiton 28.5.2006 hyväksytty periaateohjelma vaatii mm., että:
”… lakia on muutettava… laki ei määrittele puolisoiden sukupuolta.
Samaa sukupuolta oleville … vastaavat oikeudet …tulonsiirtoihin kuin eri sukupuolta olevilla pareilla…  sateenkaariperheissä lapsella voi olla useampi kuin kaksi vanhempaa…”

Elton John isäksi 63-vuotiaana - miehen kaa!
”Sir Elton John ja elämänkumppani David Furnish ovat saaneet poikalapsen sijaissynnyttäjän avulla. He ovat onnesta sekaisin.” (28.12.2010
http://www.mtv3.fi/viihde/uutiset/musiikki.shtml/1247619/elton-john-isaksi-63-vuotiaana

Miehille oikeus lapsen synnyttämiseen! (ILTALEHTI 30.1.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012013015142766_uu.shtml


EU, TALOUS:  MORAALI-kato!
Moraalikato: Herra talous  Sixten Korkman (HS 29.1.)

25.11.2003 Bryssel-päätös: Saksa ja Ranska saivat rikkoa vakaus- ja kasvusopimuksen julkisen talouden alijäämäsääntöjä!

”Tätä nykyä Euroopassa tavataan manata, ettei Kreikkaa, Italiaa ja muita jo tuolloin talouskuriltaan lepsuja maita olisi pitänyt ottaa mukaan rahaliittoon lainkaan. …”
”25.11.2003 Brysselissä päätettiin, että suuret euromaat Saksa ja Ranska saivat rikkoa vakaus- ja kasvusopimuksen julkisen talouden alijäämäsääntöjä. …katsottu merkinneen lopullista moraalikatoa eurolle.”  (Herra talous, Sixten Korkman, HS 29.1.)

Wahlroos: Eurooppa muutti pelisääntöjä; alunperin bail-out  -kielto
Euroopan velkakriisin ytimenä on Wahlroosin mukaan  Saksan (ja Ranskan) pankit ja saksalaisten kieltäytyminen hyväksymästä tätä ’tosiasiaa’.
Wahlroos: ”miksi Euroopan piti muuttaa pelisääntöjä; alkuperäisessä Euro(n)muodostamis-sopimuksessa oli aivan yksiselitteinen bail-out  -kielto”. (YLE TV1 17.3.2011)


Paasikiven- Haaviston linja? RAAMATUN Saarnaaja?
Kirkon arvoilta, Tuomiokirkko 11/2011:
”Kun olen lukenut Paasikiven päiväkirjoja hänen suosikkilukunsa RAAMATUSSA oli Saarnaaja, jossa onkin paljon viisautta ja valtiomiehen viisautta - sitä olen kyllä lukenut.”

Saarnaaja: Paasikiven-Haaviston linja?
RAAMATUN Saarnaaja: ”raha kaiken hankkii.” (Saarn.10:19)
-----------------------------------------------------------------------------
         ”Hauskuudeksi ateria …; mutta raha kaiken hankkii.”   (Saarn.10:19)
-----------------------------------------------------------------------------
                http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Saarn.10.html

Moraali:

Vihreän liiton 28.5.2006 hyväksytty periaateohjelma vaatii mm., että:
”…Avioliittolakia on muutettava siten, että laki ei määrittele puolisoiden sukupuolta. Samaa sukupuolta olevien avoparien ja rekisteröityjen parien tulee saada vastaavat oikeudet sisäiseen ja ulkoiseen adoptioon, hedelmöityshoitoihin, juridiseen vanhemmuuteen ja tulonsiirtoihin kuin eri sukupuolta olevilla pareilla…Todellisuudessa uus- ja sateenkaariperheissä lapsella voi olla useampi kuin kaksi vanhempaa…”
-------------------------------------
Lisäys 3/2012:
kirjailija Hotakainen on kokenut kovia auto-onnettomuudessa. Herra valistakoon kasvonsa - tai edes Jumalan Sanan - hänelle!

JUMALAN SANA - ja Hotakaisen! (27.1.2012)

Kävi vanhanaikaisesti, kuin kirjailija Hotakaiselle teoksessa 'JUMALAN SANA', että omatunto alkoi kolkuttaa sydän-yöllä. Sanoista. RAAMATUN Saarnaajasta seuraavan Korkea Veisun sanoin: "ottakaa pienet ketut kiinni."
Tämä ei ole kannanotto kettutarhoihin, sinänsä, vaan sanoihin, että ne olisivat huolella harkittuja ja jaloja.
Hotakainenkin totesi TV:ssä, että on hyvä jos omatunto kolkuttaa. Mitäs tähän sanois? Amen!
--------------------------------------
Haavisto 2012:
”RAAMATUSSA hyvää RAUHAN-työn perustaa”

Eräs Vaali 2012-Professori: ”Presidentillä ennen kaikkea velvollisuus tietoon!”

INTRO:

Tiedätkö, miten luut äidin kohdussa rakentuu?

Vastaus löytyy RAAMATUN Saarnaajan kirjasta; se kirja, jota ehdokas Pekka Haavisto sanoi Kirkon vaalitilaisuudessa lukevansa (Matteuksen) ns. kultaisen säännön ja lähimmäisenrakkauden tekstien lisäksi.

Toisen Blogi-Professorin ajatuksia: ”Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku”
http://professorinajatuksia.blogspot.com/2010/04/tosiasioiden-tunnustaminen-on-viisauden.html

Paasikivi itsenäisyyspäivänä v. 1944:
"Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Tosiasioita vastaan asettuminen on turhaa ponnistelua eikä voi viedä menestykselliseen tulokseen."

Kirkon arvoillassa (Tuomiokirkko 11/2011) ehdokas Pekka Haavisto toteaa RAAMATUSTA:

”Kun olen lukenut Paasikiven päiväkirjoja hänen suosikkilukunsa RAAMATUSSA oli Saarnaaja, jossa onkin paljon viisautta ja valtiomiehen viisautta - sitä olen kyllä lukenut.”

RAUHAN-työstä ehdokas Pekka Haavisto toteaaa:

”RAAMATUSSA on paljon hyvää RAUHAN-työn perustaa,
ja olenkin käyttänyt ihan kulttuurienkin tuntemuksenkin vuoksi.
On tärkeää, että me suomalaiset tunnemme nämä Pyhät Kirjat ja osaamme niihin viitata.
Kaikki tähän liittyvä opetus on tärkeätä.”


Lähteitä:
Kirkon arvoilta, Tuomiokirkon krypta, Helsinki 21.11.2011
Kts. esim. (TV7 6.1.2012, kohta 21 min) http://www.tv7.fi/vod/player/?program=17978    


Valtakunnan ’tietäväinen’, Valtaoja,  esiintyi vaaliohjelmassa painottaen presidentin tieto-osaamista!
Osaamisessa meillä kaikillahan on aukkoja – ehkä myös mustia aukkoja?

Professori Valtaojalta kysyttiin vastausta alla olevaan,
2012 vaalien kannalta keskeisen tärkeään, kestävä kehitys ja luonnonmukaisuus –kysymykseen.

DE FACTO:
YLEn aamu-TV:ssä  9.1. oli Presidentinvaalien tiimoilta ehdokas Sari Essayah,
ja puhelimen päähän oli valittu professori Esko Valtaoja.
Valtaoja esiintyi vaaliohjelmassa ’tietäväisenä’, mm. maapallon iän suhteen.

Professori Valtaojan loppusanat ja johtopäätös oli,
että  ”Presidentillä on oikeus uskoon, mutta ennen kaikkea velvollisuus tietoon!”

Pro Sateenkaari kansalaisliike pyysi ystävällisesti  prof. Valtaojaa vastaamaan kysymykseen,
joka on 2012 vaalien kannalta keskeisen tärkeä kestävä kehitys ja luonnonmukaisuus –tieto:

Q: Allekirjoitatteko oheisen yleissivistyksen, yleisen elämänkokemuksen ja  tieteellisen tiedon ihmisen suvunjatkosta, lisääntymisestä, jälkipolvesta eli lapsen alullepanosta?

Lisääntyminen  eli lapsen alullepano = Miehen siittiöt saatetaan Naisen munasoluun!

Ihmisen fysiologia ja anatomia –kirjassa, kohdassa LISÄÄNTYMINEN (s. 361), todetaan:
”Yhdynnässä saatetaan (miehen) siittiöt … suoraan naisen elimistöön.”
Kohdassa IHMISEN ELÄMÄNKAARI (s. 471), todetaan:
Munasolu  hedelmöittyy tavallisimmin munanjohtimessa.
(Naisen) munasolun ja (miehen) siittiön kromosomiaineet liittyvät yhdeksi tumaksi.  

- Ihmisen fysiologia ja anatomia. Nienstedt-Hänninen-Arstila. WSOY 1984.
Kts esim. http://www.vertaa.fi/kirjat_muut/r/ihmisen_fysiologia_ja_anatomia/
- Pyhä Raamattu (1Moos.4:1):
”Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin”
“And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bore Cain” (Genesis 4:1, KJV).
HUOM!
Auktorisoidussa King James Biblessä käytetään sanaa (know = tietää; olla tietoinen), joten
jälleen on tietämisen, tietäväisen alueella.

Kunnioittaen
Jukka Neejärvi
Pro Sateenkaari –kansalaisliikkeen puolesta
PS.
Professori Valtaoja kyllä ystävällisesti kommentoi, muttei vastannut: "Ettemme vain olisi …sillä alueella, jossa oikeus uskoon  peittää alleen velvollisuuden tietoon.”  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lähteitä:
- fi.wikipedia.org/wiki/Esko_Valtaoja
- Nurkkaan ajettu Jumala? Juha Pihkala, Esko Valtaoja.
  Kaksi vaikuttajaa, piispa Pihkala ja professori Valtaoja, kirjeenvaihdon uskon ja tiedon välisestä suhteesta. http://www.bookplus.fi/.../nurkkaan_ajettu_jumala%3F-4345255
- Professori Valtaoja Turun Sanomissa: Päivi Räsänen saatava eheyttämishoitoon. (HS 19.10.2010)
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Professori+Valtaoja.../1135261009849

Tiedätkö, miten luut äidin kohdussa rakentuu?

Niin kuin et tiedä tuulen teitä, etkä luitten rakentumista raskaana olevan kohdussa,
niin et myöskään tiedä Jumalan tekoja, hänen, joka kaikki tekee.
(Saarnaaja 11:5)

SUMMA SUMMARUM:

Loppusana kaikesta … on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä

Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä.
Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.
(Saarn.12:13-14)-------------------------- 4/11 ---------------
2011 Huhtikuun Manifesti-julistus:
VALKOINEN TOTUUS!
(Musta valhe paljastuu)

Kenelle ”kaikki muuttuu paremmaksi” ?

Vaikka NYT ajankohtaista: VAALIT 2011, niin SANOMA ajaton!

IHMISEN EHEYTYMINEN: Case Donnie McClurkin

Toimittaja kysyy uutisesta (YLE 11.04.2011):
Sateenkaariyhteisöt ry: Sairaanhoitajat antavat eheyttämishoitoja
(Ykkösen aamu-tv YLE TV1 7.15 Vaalit 2011: Kristillisdemokraatit ja Vihreät )
‘Sateenkaari-eheyttämishoidot’’: -uutis’ankka’!

(Vihreät-ehdokas) Heikki Hiilamo vastaa: ”Homoudesta ei voi parantua – eikä pitäisikään!”
(Todettuaan ensin, että on ollut sairaanhoitaja-koulutuksesta vastaavana henkilönä AMK:ssa)

Case Donnie McClurkin

- Kiistaton todistus eheytymisestä.
- Donnie McClurkin saarnasi synnista ja tekopyhyydestä v. 2011 (World Conference Orlando, FL, by MC)

JEESUS-NIMI ON NIIN 'SWEET' - YouTube –video by Donnie McClurkin!

Jesus name so sweet’: YouTube –video (17 sec.)

(He is) HOLY: YouTube –video.

KATSO lisää: http://en.wikipedia.org/wiki/Donnie_McClurkin

WIKIPEDIA:  Donnie McClurkin
(In 2004, he sang at the Republican National Convention. The appearance generated criticism for the event organizers and McClurkin for his statements on homosexuality. He claims to have struggled with homosexuality during his youth for several years, but states that he is now "delivered" from the condition. McClurkin wrote that homosexuality is a spiritual issue and that one can be delivered from it but by God; "The abnormal use of my sexuality continued until I came to realize that I was broken and that homosexuality was not God's intention [...] for my masculinity." He then describes himself as going through a process by which he became "saved and sanctified." McClurkin has stated that homosexuality is a curse. McClurkin also speaks openly about sexual issues since becoming the biological father of a child with a woman to whom he was not married. He uses these life experiences in his concerts and speaking engagements.
McClurkin's listing as a headlining performer for Senator Barack Obama's 2008 Presidential campaign stirred controversy because of his views on homosexuality. As a result McClurkin was removed from the performance roster but he still performed at one of the concerts.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Donnie_McClurkin
----------------------------------------------
bi-seksuaalinen, homo-seksuaalinen
-----------------------------------------------
Biseksuaalinen:
- biologia: kaksineuvoinen, kaksisukupuolinen
- psykologia:  kumpaankin sukupuoleen seksuaalista vetoa tunteva.
Kts. Suomen kielen perussanakirja, osa I, s. 77. Kotus-julkaisuja 55.

Homoseksuaalinen:
- psykologia:  omaan sukupuoleen seksuaalista vetoa tunteva.
Homotsygoottinen:
- biologia: samaperintäinen (vanhemmilta saman perimän)

Kts. Suomen kielen perussanakirja, osa I, s. 225. Kotus-julkaisuja 55.
HUOM!
vrt. Homogeeninen: tasakoosteinen
vrt. Homonyymi: (kiel.) toisen sanan kanssa samoin ääntyvä sana, mutta eri merkitys (6 ja kuusi)

-------------------------------------------------

TALOUSKASVU HERRAN KÄSISSÄ, kuuliaisuudessa!

Wahlroosin talouskasvu-yhtälö ja  puuttuva  if-parametri, Ps. 127

- Ydin-ongelmat Japanissa ja Euroopassa

Talous’guru’ Björn Wahlroos piti silmiä avaavan taloustietoiskun Japanista ja maailmantaloudesta.
Japanissa iski suuri murheellinen kolmois-katastrofi, joista ydinvoimalat ovat kriittisin, ydin-ongelma.

Euroopan (valtioiden) velkakriisin ytimenä mm. Saksan ja Ranskan pankit ?

Pieni katastrofi, sensijaan, on haastattelun uutisointi Suomessa.
Mediasta ei hevin löydä sanaa Saksan (ja Ranskan) pankkijärjestelmästä, meneillään olevassa finanssikriisin kolmannessa vaiheessa, ongelman ytimenä! Euroopan (valtioiden) velkakriisin ytimenä on Wahlroosin mukaan juuri ko. pankit ja saksalaisten kieltäytyminen hyväksymästä tätä ’tosiasiaa’.

Eurooppa muutti pelisääntöjä; alunperin bail-out  -kielto

Toinen järisyttävä uutis’pimittäminen’ on Wahlroosin hämmästely: ”miksi Euroopan piti muuttaa pelisääntöjä; alkuperäisessä Euro(n)muodostamis-sopimuksessa oli aivan yksiselitteinen bail-out  -kielto”.
Sitten A-toimittaja toteaa, että Suomi on luvannut takuihin jo 8 mrd euroa, ja on laskettu, että se ei tule riittämään. Kun Wahlroosiltä kysyttiin näkemystä: ”joudutaanko takuut tuplaamaan?”, hän vastasi, että ”mitä nyt (siis bail-out) tehdään, ei ollut koskaan tarkoitus tehdä! Nyt pitäisi palata lähtöruutuun.”

Talouskasvu-yhtälön ’ainoa parametri’ ei ole verotus

Talouskasvuun voidaan kiteyttää koko Wahlroos-saarna. Talousyhtälön esiintuominen on isänmaallinen teko.
Wahlroosin mukaan: ”Eurooppa ei pysty saattamaan yhteen yhtälöä: Matala talouskasvu, ja toisaalta, hyvinvointi-yhteiskunta. Meidän täytyy tuottaa enemmän taloudellista kasvua!
Hän jatkoi ”ainoasta parametrista” – alhaisesta (yritys)verotuksesta, lisäten ”ja tietysti omat julkiset menot, finanssipolitiikan.” Selkeästi ja suoraan puhunut Wahlroos kuitenkin jätti sanomatta ydin-parametrin.

Ahneus, valhe ja totuus eli Herran pelko –parametrit

Talousyhtälössä, eksaktien ja kauniiden matemaattisten parametrien lisäksi on ei-niin-kauniit  parametrit: ahneus ja valhe (huijaus).
Ahneus-parametristä on evidenssi Wall Street -uutinen: USA:n rahoitusala maksoi ennätys-palkat ja -palkkiot vuonna 2010. Asiantuntijat katsovat, että isot bonukset kannu