Apostolisen Rukouksen Herätys!

Apostolinen opetus: Kirja:    Watchman Nee:    ISTU, VAELLA, SEISO

"Kristillinen elämä alkaa istumisesta, jota seuraa vaeltaminen, mutta ei siinä kaikki.
Jokaisen kristityn on myös opittava seisomaan.
Meidän on valmistauduttava taisteluun ... meidän on osattava seisoa lujina vihollisen edessä.
Paavali nimittää sitä taisteluksi pahuuden henkiolentoja vastaan." (Efe.6:10-20)

Efesolaiskirje voidaan jakaa:
I.   Opilliseen jaksoon (luvut 1-3)
            - asemamme Kristuksessa
II.   Käytännölliseen jaksoon (luvut 4-6)
            - elämämme maailmassa
             - suhtautumisemme viholliseen (6:10-)

Kristityn elämässä on aina kolme puolta:
    - suhde Jumalaan (asema Kristuksessa)
    - suhde ihmisiin  ( jokapäiväinen elämä)
    - suhde saatanallisiin voimiin ([hengellinen] sodankäynti)

Kaikkien kolmen asian on oltava kunnossa; vain silloin hän voi olla Jumalan käytössä.

Hän ei täytä Jumalan vaatimuksia, jos hän aliarvioi yhtäkään näistä asioista, sillä kaikkien niiden välityksellä Jumala haluaisi osoittaa ”sen armonsa kirkkautta [kiitokseksi], minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa”. (Efe.1:6)

Efesolaiskirjeen avainsanat:

1. ISTU       (Efe.2:6)
             yhdessä hänen kanssaan asettanut [ istumaan ] meidät taivaallisiin Kristuksessa ....
2. VAELLA        (Efe.4:1)
                 Niin kehoitan siis minä … teitä vaeltamaan … niinkuin kutsumuksen arvo vaatii ...
3. SEISO         (Efe.6:14)
                 ... ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis ...

----------------------------------------------------
Apostolinen opetus:

Derek Prince: The Spiritual Warfare – The Battlefield: our Mind!

HENGELLINEN SODANKÄYNTI – TAISTELUKENTTÄ: MIELI!

Derek Princen kirjassa ‘The Spiritual Warfare – The Battlefield: our Mind!’ sanotaan:

(Ilm.12:10)  Veljien syyttäjä = Saatana
"Nyt on tullut pelastus … sillä meidän veljiemme syyttäjä, …on heitetty ulos.

(2Kor.10:4) Mielen linnakkeet = esim. ennakkoluulot ja ennakkokäsitykset
(Strong holds of the Mind; ex. Prejudices and preconception)
“… sota-aseemme … voimalliset … hajottamaan maahan linnoituksia”

(Efe.6:17) (sota-asun) Hengen miekka = Jumalan (Rhema)-sana
”ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.”

(ei jaetta) (sota-asussa) EI SUOJAA = SELKÄ, joten

1. Älä koskaan käännä selkääsi viholliselle,
koska selkä suojaamatta. Toisin sanoen: älä koskaan anna periksi.

2. Roomassa, sotilaat taistelivat tiiviissä riveissä (phalanx).
Jokainen sotilas tunsi vierussotilaat, jotka pystyivät varmistamaan selustan.
Sama on totta myös Kristityille.
Meidän täytyy tulla kurin ja  järjestyksen alle,
löytää paikkamme Kristuksen ruumissa (joka on Kristuksen armeija), ja
tietää, kuka on meidän molemmilla sivuilla.
Meidän on voitava luottaa sotilastovereihimme.
HUOM!
Tod. tragedia on, kun se henkilö, jonka pitäisi suojella selkääsi, joskus haavoittaa sinua.
Kuinka usein meitä, Kristittyinä, on haavoitettukaan selkään toveri-Kristittyjen taholta.
Näin ei pitäisi tapahtua.
Päättäkäämme mielessämme seistä yhdessä, suojella toinen toisemme selkää, eikä haavoittaa toista.Oikeat PROFEETAT.


VAROITUSTEKSTI: Allaoleva altistaa lukijan Jumalan pelolle!

A. Oikeat profeetat  

(= Jumala näyttää asioita ETUKÄTEEN palvelijansa profeetan kautta, katso Ams 3:7)

Oikeista profeetoista, Suomessa ovat käyneet ainakin, William M. Branham ja Morris Cerullo.

WILLIAM BRANHAM "Ihmeiden ja merkkien mies"

Morris Cerullo kirjoittaa Branhamista, että ”hän tuli tunnetuksi USA:ssa, Euroopassa ja monissa maailman maissa kompromissia tekemättömästä parannuksenteko-sanomasta ja ihmeitä tuottavasta palvelutyöstä. Branhamin ei tiedetä kertaakaan olleen väärässä tiedon sanojen armolahjaa käyttäessään.

Veli Branhamin käynnistä Suomessa huhtikuussa 1950 on muistissa tapaus, jossa Kuopion näkötornin lähellä auton alle jäänyt, ja ilmeisen kuollut, lapsi heräsi kuolleista Branhamin rukouksen jälkeen. Ko. tapahtuman Jumala  oli näyttänyt profeetta Branhamille näyssä kaksi vuotta aikaisemmin, ja se oli kirjoitettu muistiin paperilapulle ja talletettu Raamatun väliin.

(kts. http://www.biblebelievers.org/masent22.htm)

Vuonna 1947 Portlandissa, Oregonissa, tapahtui hengellisessä kokouksessa jotain totutusta poikkeavaa:
’Pieni, hoikka mies oli vasta noussut puhujakorokkeelle, kun häntä alkoi lähestymään mies nopein askelin kasvoillaan pirullinen hymy.
”Sinä olet perkeleestä ja petät ihmisiä, hän huusi, ”petkuttaja, käärme ruohikossa, väärentäjä; ja tulen näyttämään näille ihmisille, että olet sitä!”
Se oli rohkea haaste, ja jokainen kuulijakunnassa saattoi nähdä, että se ei ollut turha uhkaus. Haastaja jatkoi herjaustaan sähisten ja sylkien.
Tilanne näytti pahalta lavalla olleen pienen miehen kannalta, ja useimpien kuulijoiden on täytynyt tuntea suurta sääliä häntä kohtaan.
Varmuudella he voivat todeta, ettei ollut mahdollisuutta petkutukseen.
Lavalla olevan miehen täytyi omata ne resurssit tai muuten joutuisi vastaamaan seurauksista.
Sekunnit kuluivat …
Jostakin syystä hän ei voinutkaan toteuttaa pahoja aikeitaan.
Lue lisää ...
Jumalan palvelijat -VALIKKO
http://www.rukoussuoja.fi/?sid=13

Matkalla Los Angelesissa, Angelus Templen edessä,  tapasimme 90-v. evankelista Paul Kopp’in, joka oli  silmin nähnyt ihmeitä mm. William Branhamin kokouksissa. Hänen käynnistä Suomessa huhtikuussa 1950 on muistissa tapaus, jossa Kuopion näkötornin lähellä auton alle jäänyt, ja ilmeisen kuollut, lapsi heräsi kuolleista Branhamin rukouksen jälkeen.                              
(kts. http://www.biblebelievers.org/masent22.htm)

Ko. tapahtuman Jumala  oli näyttänyt profeetta Branhamille näyssä kaksi vuotta aikaisemmin, ja se oli kirjoitettu muistiin paperilapulle ja talletettu Raamatun väliin.

Morris Cerullo kirjoittaa William Branhamista, että ”hän tuli tunnetuksi USA:ssa, Euroopassa ja monissa maailman maissa kompromissia tekemättömästä parannuksenteko-sanomasta ja ihmeitä tuottavasta palvelutyöstä. Branhamin ei tiedetä kertaakaan olleen väärässä tiedon sanojen armolahjaa käyttäessään.

MORRIS CERULLO "Elävä legenda"

Maailmaa kohtaa viisi kriisiaaltoa, jotka Jumala on etukäteen näyttänyt palvelijansa profeetan kautta.

Ne ovat:
- muutoskriisi (luonnonkatastrofit),
- perhekriisit  (moraaliset arvot),  
- seurakuntakriisi (totuttu srk-rakenne hajoaa),
- talouden ja  
- konfrontaation kriisit.

Samaan aikaan on viisi Pyhän Hengen aaltoa:
- todellinen pyhyys,
- tunnusmerkit ja ihmeet,
- todellinen yhteys,
- viisaus ja henkien erottaminen sekä
- ennalleen asettaminen.  
(Lähde: Morris Cerullo: Five Major Crises and Five Major Waves of the Holy Spirit, 1990)

B. Väärät profeetat  
          
”Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta” (Matt.24:11)

Jeesus: ”Varokaa vääriä profeettoja, jotka tulevat … lammastenvaatteissa …” (Matt.7:15)

”Israelin kuningas kokosi profeetat, n. 400 miestä …: ”Onko minun lähdettävä sotaan Gileadin Raamotia vastaan vai oltava lähtemättä?” He vastasivat: ”Lähde; Herra antaa sen kuninkaan käsiin”. (1Kun.22:6-)
”Ja Herra sanoi: ’Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa?’ …
Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: ’Minä viekoittelen hänet’. Herra kysyi häneltä: ’Miten?’
Hän vastasi: ’Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun’”. (1Kun.22:20-22)


NEHEMIA -muurinrakennus

”Minun sydämeni on murtunut Suomen tähden! Rakastan Suomea. Mutta muuri on murtunut.
Vihollinen on päässyt sisälle. Kuka rakentaisi muurin uudestaan, niinkuin Nehemia.
Suomessa muuri on murtunut!” (Katso lisää alla)

NEHEMIA-näky: MUURIN jälleenrakennus/restoraatio Suomessa

”Nouskaamme ja rakentakaamme uudestaan muuri” (Kts. Neh.2:18)

Rohkeita miehiä ja naisia Kristuksessa kutsutaan  Valtakunnan rakennustyöhön.
Muurinrakentaminen alkaa oman talon kohdalta (Neh.3:10).

Niin kuin voitetun, vuoden 1945 (luonnollisen) sodan jälkeen oli jälleenrakentamisen aika Suomessa, samoin on nyt voitetun (yliluonnollisen) sodan jälkeinen jälleenrakentamisen aika Suomessa.

Pääsiäisen sanoma on voitetusta sodasta ja ylösnousemuksesta: ”hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi.” (Matt.28:5,6)(1Kor.15:20)(Kol.2:14-15)

Rukouksen  muurin uudelleen rakentaminen

”Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa (stand in the cap) minun edessäni maan puolesta” (Hes.22:30)

Pääsiäisenä 2006 Suomessa vieraili ’rukouksen apostoli’ pastori Anton Cruz Intiasta.
(su 16.4.2006 klo 15, Arkki, Järvenpää)

Erityinen sana Suomelle oli: Rukouksen  muurin uudelleen rakentaminen
                                        
”Nouskaamme ja rakentakaamme uudestaan muuri” (Kts. Neh.2:18)

Jumala antoi sanan:
Minun sydämeni on murtunut Suomen tähden! Rakastan Suomea. Mutta muuri on murtunut.
Vihollinen on päässyt sisälle. Kuka rakentaisi muurin uudestaan, niinkuin Nehemia.
Suomessa muuri on murtunut!

Rukousmuuriterveisin!


Rohkeita miehiä ja naisia Kristuksessa kutsutaan  Valtakunnan rakennustyöhön:

”tarkastelin Suomen maahanrevittyjä muureja” (Neh.2:13)  
”Taivaan Jumala on antava meille menestystä” (Neh.2:20)
”muuri tuli ½-valmiiksi…siitä kansa sai rohkeutta työhön” (Neh.4:6)    
”Herran ilo väkevyys” (Neh.8:10)

Suomen parhaaksi oleva Nehemia-näky täydentää Debora- ja Gideon-näkyjä, koska
"työ on suuri ja avara, ja me olemme … kaukana toinen toisestamme"  (4:19)

Jokainen muurinrakentajaksi, oman talonsa kohdalta (3:10), ilmoittautuva saa piirustusten
lisäksi lahjaksi Morris Cerullon klassikkokirjasen:
Seitsemän Askelta Henkilökohtaiseen Voittoon, Saarijärvi 2002.

Ilmoittautumiset: tekstiviesti 050-547 2797 tai sähköposti: rukoussuoja@kolumbus.fi
Lisätietoja: Rukoussuoja Suomen yli, http://www.rukoussuoja.fi


OPETTAJA. Oikea vs. Väärä:

VAROITUSTEKSTI: Me olemme vastuussa siitä, mitä me tiedämme!

A. Oikeat opettajat

”Jos virka ...; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan” (Room.12:7)

Oikeista opettajista, joiden opetusta on saatavissa suomeksi, voidaan mainita ainakin:

- Lester Sumrall (1913-1996) South Bend, Indiana

- Kenneth E. Hagin (1917-2003) Tulsa, Oklahoma,


Lester SUMRALL (1913-1996) "Spreading God's Word"

17-vuotiaana, kun Lester Sumrall makasi kuolinvuoteellaan … Hän kuuli nämä sanat:
"Lester Sumrall, kumman näistä valitset tänä yönä? ...


Kenneth E. HAGIN (1917-2003) "RHEMA-Word ja Ps.138"

Psalmi 138: "thy WORD above all thy NAME"

“for thou hast magnified thy word above all thy name” (Ps.138:2, KJV)
”…sillä sinä olet osoittanut, että
sinun lupauksesi on suuri yli kaiken,
mitä sinun nimesi ilmoittaa”. (Ps.138:2)

ESIPUHE:  
"Mikään ei ole tällä hetkellä yhtä tärkeää Kristuksen ruumiille kuin se, että me saamme Jumalan suunnitelman kaikelle, mitä me teemme."    
’Tuore Voitelu (A Fresh Anointing)’ – kirja by K. E. Hagin  


B. Väärät opettajat  
          
” Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
------------------------
DANIEL
DANIEL tietää!

Katso, oli iso kuvapatsas! (by Sisar Tuuli /Kultainen Sivellin)

… nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva ?

uni on tosi ja sen selitys luotettava.

Jumala paljastaa salaisuudet;
eivät viisaat, noidat, tietäjät, eivät tähtienselittäjät

Pää: kultaa (Au) = BABYLON,
   jonka KYYROS valloitti 583 eKr
Rinta,kädet: hopeaa (Ag) = MEEDIA-PERSIA,
   jonka Aleksanteri Suuri  voitti 380 eKr
Vatsa,lanteet: vaskea  = KREIKKA,
   joka jakaantui 4 ylipäällikölle
Sääret:  rautaa   = ROOMA,
   joka kahtia  364 jKr:
Jalat:  osaksi rautaa, osaksi savea

27. Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi:
”Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä tähtienselittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle.

Jumala taivaassa …paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa … mitä on tapahtuva aikojen lopussa

28. Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi.
29. Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva; ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on.
30. Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikään kuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sentähden että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset.

Katso, oli iso kuvapatsas

31. Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.
32. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea.
33. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.
34. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare – ei ihmiskäden voimasta – ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne.
35. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.
36. Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen.
37. Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian
38. ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää.
39. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.
40. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niin kuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niin kuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.
41. Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niin kuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.
42. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.
43. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niin kuin ei rautakaan sekaannu saveen.

taivaan …valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti

44. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,
45. niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta – ei ihmiskäden voimasta – ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava.”

… uni on tosi ja sen selitys luotettava.

46. Silloin kuningas Nebukadnessar lankesi kasvoillensa ja kumartui maahan Danielin edessä ja käski uhrata hänelle ruokauhria ja suitsutusta.

Jumala… paljastaa salaisuudet

47. Kuningas vastasi Danielille ja sanoi: ”Totisesti on teidän Jumalanne jumalien Jumala ja kuningasten herra ja se, joka paljastaa salaisuudet; sillä sinä olet voinut paljastaa tämän salaisuuden”.
(Dan.2:27-47, KR1938)


MYRSKYVAROITUS: Jumala aina varoittaa ENNEN tuomiota

Herralla on riita-asia kansoja vastaan. Suuri myrsky nousee

Pauhina käy maan ääriin asti, sillä
Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa:
jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra.
Näin sanoo Herra Sebaot:
Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan,
ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä
.
(Jer.25:31-32)


Äärikarismaattiseksi - tai tuomiopäivän profeetaksi - Billy Grahamia ei ole (vielä) kutsuttu, joten sitä suuremmalla syyllä on syytä pysähtyä BG:n kirjojen
- Billy Graham, Myrskyvaroitus. Kuva ja Sana 1993 (Storm Warning, 1992)
- Billy Graham, Vartijan huuto. Päivä 1970 (The Challenge)
sanoman äärellä.

Aluksi ’Vartijan huuto’:
Niin kuin Ateenassa Apostoli Paavalin aikaan (kts. Apt.17), vastaavasti New Yorkissa on nähtävissä materialismin, rahan, seksin ylikorostuksen, nautinnonhalun, joutilaisuuden, muodin, huvitukset, kunnianhimon – kaikkea sitä, mistä sukupolvemme on tehnyt ”jumalia”.

BG: ”Mikään kansakunta ei ole koskaan antautunut tällaiseen moraalittomuuteen väistämättä Jumalan tuomiota. Sen osoittaa historia. Meitä odottaa Jumalan tuomio, ellemme puhdistu. Jumala ei sulje silmiään meidän synneiltämme”. Lähde: Billy Graham, Vartijan huuto. Päivä 1970, s. 10.

Lopuksi ’ Myrskyvaroitus’:
Nouseva myrsky. … Apostoli Johannes Ilmestyskirjassa … aikamme vaarat kuvattuina sellaisina kuin Jumala ne näkee:
1. ratsu esittää valhe-uskonnollisuutta, Kristuksen vastaiset uskonjärjestelmät. …
2. ratsu kuvailee sotaa ja rauhaa …
3. ratsu esittää nälänhätää ja kulkutauteja …
3. ratsu esittää kuoleman traumaa ja helvetin kärsimyksiä …
Lähde: Billy Graham, Myrskyvaroitus. Kuva ja Sana 1993, s. 18.


TIETOKULMA

Billy Graham (s. 1918) on kansainvälisesti tunnettu … saarnaaja, jonka kirkkokunnallinen tausta on baptismi.
BG on itse kuvannut elämäntehtäväänsä seuraavasti: ”Elämäntehtäväni on auttaa ihmisiä löytämään henkilökohtainen suhde Jumalaan”. Hänen on arvioitu saarnanneen evankeliumia 210 miljoonalle ihmiselle vuodesta 1947 lähtien. Grahamia on kiitetty uskonnolliset ja poliittiset rajat ylittävästä työstään.
Grahamin toiminta perustuu suuriin, kirkkokuntarajat ylittäviin, ns. MISSIO-herätyskokouksiin.
Suomessa hän vieraili mm. vuonna 1987, Missio Helsinki Olympiastadionilla.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Billy_Graham


Jumala aina varoittaa ENNEN tuomiota


Herra ei milloinkaan tuomitse kansaa nostattamatta ensin profeetallisia ääniä varoittamaan sitä:
Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille (3:7).
Kun Aamos näki tuomion pilven muodostuvan taivaalle, hänet pakotettiin puhumaan:
Puhalletaanko pasunaan kaupungissa, niin ettei kansa peljästy?
Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut? (3:6).
Aamoksen sanoma seisauttaa veren: Jumala on puhaltanut varoituksen pasuunaan kansansa tähden.
Mutta kukaan ei herää.

http://www.tscpulpitseries.org/finnish/ts020909.htm

Katso myös: David Wilkerson: Pasuuna soi. ARI kustannus 1987  

HERRA tuottaa (pitää) sanansa kaikkia kansoja vastaan

Ja minä tuotan sen maan ylitse kaikki sanani, jotka minä olen puhunut sitä vastaan,
kaiken, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut kaikkia niitä kansoja vastaan.
(Jer.25:13)
----------------------------------------------------
Apostolinen opetus:  The PRAYER BIBLE by Morris Cerullo

Se, mitä me tarvitsemme nyt SRK:ssa, on apostolisen rukouksen herätys
(MC The PRAYER BIBLE, p. 1752)

Alkuseurakunnassa, rukous oli nro 1 prioriteetti
(MC The PRAYER BIBLE, p. 1741)
Alkuseurakunnassa, rukous oli nro 1 prioriteetti.
”kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.” (Apt.2:47)
”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” (Apt.2:42)
Alkuseurakunta oli rukoileva SRK.  
Jos me vain voisimme palauttaa tämän apostolisen järjestyksen takaisin, niin me kokisimme enemmän apostolisia tuloksia.

Ensin kääntyminen (=parannuksenteko), senjälkeen Hengen vuodatus
(MC The PRAYER BIBLE, p. 1727)

”Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen.
Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa.”
(Joel.2:12-13)

”Näitten jälkeen (=senjälkeen) minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.”
(Joel.2:28-29)

”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.
(Apt.1:8)

Voimaan tarvitaan sekä positiivinen että negatiivinen (johto)
(MC The PRAYER BIBLE, p. 1730)

Ei kukaan halua käsitellä kielteisiä, negatiivisia asioita,
mutta jotta asiat muuttuisivat, niin meidän täytyy käsitellä olosuhteet sellaisina kuin ne ovat,
eikä sellaisina kuin me tahtoisimme niiden olevan.

Sähkömiehet osaavat kertoa tosiasian:
jotta tuottaisimme sähkövirtaa sytyttääksemme valon lamppuun,  me tarvitsemme kaksi johtoa. Toinen on positiivinen johto ja toinen on negatiivinen johto.
Sinun täytyy laittaa negatiivinen ja positiivinen johto yhteen, jotta valo syttyisi karkottamaan pimeyden.

Kaikki totuus on rinnakkaista, paralleelia.
Hengellisessä maailmassa sinun täytyy käsitellä (myös) kielteisiä, negatiivisia asioita,
jotta tuottaisit voimaa. Voimaan tarvitaan sekä positiivinen että negatiivinen puoli.